RTC-område i norsk zone

Den norske Kystvakten melder om RTC-område i Nordsøen for at beskytte yngel

Nordmændene har udsendt en besked om, at et område i Nordsøen nu lukkes. Helt præcis fra  3. september 2020 til og med 16. september 2020. Her vil det ikke være tilladt at fiske med trawl og snurrevod.

Området er afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

1

57°26,0´ N

006°49,0´E

2

57°32,0´ N

006°49,0´E

3

57°32,4´ N

007°33,0´E

4

57°33,6’ N

007°49,1´E

5

57°29,3’ N

007°57,0´E

6

57°27,0’ N

007°20,0´E

Området lukkes for at beskytte små torsk, kuller, sej og hvilling. 

Man kan fortsat fiske i området, hvis man fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, not og drivgarn. Man kan også fiske med tejner og garn med en maskestørrelse over 120 mm. Også rejetrawl er tilladt, hvis man har monteret sorteringsrist og ingen fiskepose. 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...