Er sikkerheden i orden før tobis-sæsonen?

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd opfordrer til, at man har styr på sikkerhedsudstyr og procedurer, før tobis-sæsonen skydes i gang

Med tobis-sæsonen stående for døren er det vigtigt, at sikkerhedsudstyr bliver efterset og opdateret, opfordrer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på deres hjemmeside.

Ligeledes opfordrer de til, at man får afholdt øvelser i brugen af udstyret.

– Er uheldet ude, er det særdeles vigtigt, at I har styr på, hvordan I håndterer en redningsindsats uden selv at komme til skade. I skal også have styr på, hvordan en person kan bjærges op af lastrummet eller lasttanken, lyder det på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.

Det er en god ide at sørge for, at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med industrifiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for at undgå alvorlige ulykker. Det arbejde, der foregår ombord i forbindelse med fangst og håndtering af industrifisk, skal altid foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Tag jer i agt for svovlbrinte (H2S). Tag ingen chancer – det kan koste liv!

– Hvis besætningen selv fortager losningen af industrifisken, så vær opmærksom på, at det er Arbejdstilsynets regler, der er gældende.

AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” kan downloades på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd hjælper gerne med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så skipper er sikker på, at det er det lovpligtige udstyr, der er ombord.

– Vi kan også assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken, skriver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk