Kvælstof og fosfor er den største trussel mod havmiljøet

En rapport udarbejdet for Miljøministeriet fastslår, at udledning af næringsstoffer er den største trussel mod havmiljøet

Udledning af kvælstof og fosfor er det største problem for vores havmiljø!
Det fastslår en ny rapport baseret på et forskningsprojekt som Jens Kjerulf fra DTU Aqua har stået i spidsen for. 

I projektet har man undersøgt, hvilke faktorer der påvirker vandmiljøet mest, foruden udledningen af næringsstoffer. 

Man har blandt andet kigget på konsekvenserne af mikroplast i vandet, fiskeri, invasive arter, klapning, skibsfart og råstofindvinding. Og konklusionen er, at næringstoffer fortsat er det største problem, for havmiljøet i de danske farvande. 

Rapporten er bestilt af Miljøministeriet, og den undersøger specifikt den effekt, de nævnte aktiviteter har på udbredelsen af ålegræs, koncentration af alger, samt tilstanden for dyr, der lever på havbunden. 

Men selv om udledning af kvælstof og fosfor identificeres som de største trusler for vandmiljøet, så frifinder rapporten ikke fiskeri for også at sætte et aftryk på havmiljøet.

Professor Jens Kjerulf udtaler til Altinget:

– Den vigtigste konklusion er fortsat, at næringsstofudledning er det største problem. For næringsstofferne står for altovervejende meget. Det ændrer den her rapport ikke på. Men fiskeri betyder også noget. Og langt nede på listen fylder invasive arter også en smule, siger han og uddyber at der derfor fortsat bør arbejdes mod at minimere landbrugets udledning af næringsstoffer:

– Så landbrugets forestilling om, at det er alle andres skyld, kan man ikke konkludere. Der er ikke noget i den her rapport, der retfærdiggør, at man skal til at gøre mindre ved næringsstofferne.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...