Mulighed for at byde ind på et tobis mærkningsprojekt

Erhvervsfartøjer har nu mulighed for at deltage i et tobis mærkningsforsøg i Nordsøen fra maj 2021 til og med 31. juli 2021

For at få fysiske beviser på tobisens migrationer indenfor og mellem forvaltningsområder, udfører DTU Aqua, DPPO og DFPO et mærkningstogt i april-juli 2021. Målet er at mærke 5,000 tobis på et antal banker (ca. 10-20) med høje fangster fordelt på forskellige forvaltningsområder og EØZ.

Togtet forventes at have en varighed på 3 måneder (10 fiskedage pr. fartøj).

Deltagende fartøj(er) vil modtage forsøgskvote for deres indsats og samarbejde i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Ansøger har stillet en række krav, som deltagende fartøj skal kunne opfylde. Fiskeristyrelsen inviterer derfor alle egnede operatører/fiskefartøjer til at byde på opgaven. Der kan deltage op til seks fartøjer i projektet, og Fiskeristyrelsen afgør ved vurdering af pris og/eller tilfældig udtagelse deltagelse, såfremt der er flere egnede fartøjer.

Varighed, omfang og område

Togtet forventes at begynde i maj 2021 til og med 31.juli 2021 og forventes gennemført på i alt 10 fiskedage pr. fartøj.

Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Fiskeriet skal udføres i Nordsøen, område  4.a–b  og underområde 20.

Krav og typer af fartøj

Fartøjet oplyser en charterafgift pr. hele fiskedøgn (kr./døgn). Charterafgiften skal være inklusiv alle omkostninger, herunder skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, dieselforbrug, vedligeholdelse og eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fangsten landes i skibets navn og modregnes charterafgiften. DTU Aqua skal have en kopi af auktionsafregningerne.

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet er der følgende krav:

  • Fartøjet vil som kompensation for deltagelse i forsøgsfiskeriet få tildelt en tobis forsøgskvote svarende til charterafgift pr. hele fiskedøgn maksimalt ti fiskedage
  • Fartøjet skal være tilgængeligt fra maj til og med 31. juli 2021
  • Fartøjet skal være minimum 12 m
  • Fartøjet skal have to ekstra køje/sovepladser
  • Fartøjet skal have plads på dækket til montering af mærkningsopstilling, der fylder ca. 10 m2
  • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning, aftales med det enkelte fartøj ud fra de konkrete omstændigheder

For at komme i betragtningen i projektet, skal operatører/fartøjsejere indsende et udfyldt BILAG 2.3 TILBUD TIL DELTAGELSE I PROJEKTET SAMT TRO OG LOVE ERKLÆRING, som findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, til Claus R. Sparrevohn på crs@pelagisk.dk med Fiskeristyrelsen på i kopi (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) senest d. 6.maj.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...