Tobis: Oversigt over de første to uger

På trods af lave kvoter i år, er der efter halvanden uge landet mere end 9.000 tons tobis til de danske fabrikker. Desværre er rationsfiskeriet overstået

Tobis-sæsonen plejer at blive skudt i gang 1. april, men den var i år udskudt til d. 15. april pga. uafklarede fiskeriforhandlinger mellem EU og UK.

Den første kalenderuge i sæsonen blev der landet 1.373 tons tobis til de danske fabrikker, mens der i ugen efter, uge 16, blev skruet lidt mere op. Her landede fiskerne 9.046 tons tobis. Det viser oversigten fra Marine Ingredients Denmark, som hver uge i tobissæsonen laver en oversigt over landede tobis.

 

Reducerede fiskerimuligheder i 2020

På grund af svigtende tilgang af yngel til tobisbestanden, som blev konstateret fra tobisskrabetogter udført af DTU Aqua i november-december 2020, blev den samlede danske tobis-kvote i 2021, i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, kun på 95.295 tons, som er fordelt således:

Område                 DK kvote 2021

1r                                5.154 tons

2r                                4.717 tons

3r                              12.175 tons

4                               73.117 tons

6                                    132 tons

 

Dertil kommer forventede overførsler af ikke fiskede tobiskvoter fra 2020 til 2021, der udgør 10.540 tons i område 1r, 3.274 tons i område 4 og 6 tons i område 6. For område 3r forventes der et samlet fradrag på 1.471 tons som resultat af Danmarks brug af kvotefleks i område 2r og 3r i 2020.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...