Har du styr på maskerne?

Fiskerikontrollen har ved flere lejligheder målt maskerne i nyere trawl til at være under 16 mm

Fiskeristyrelsen orienterede 23. juli DFPO og DPPO om, at Fiskerikontrollen i en række tilfælde har konstateret, at man har oplevet problemer på en række nyere brislingetrawl. Ved kontrol har man erfaret at flere nyere trawl ikke lever op til minimumskravet om 16 mm masker i trawlet. Problemet er ligeledes konstateret under målinger hos en vodbinder, hvor man har foretaget målinger på tørre trawl, der endnu ikke havde været i brug. Der kan derfor være tale om et generelt problem med nyere trawl.

Det er derfor en god ide at kontrollere maskestørrelserne på nyere trawl der skal anvendes i brislingefiskeriet

Brevet fra Fiskeristyrelsen er gengivet herunder og i billedet.

Orientering vedr. måling af maskestørrelse i trawl anvendt til fiskeri efter brisling

Fiskeristyrelsen skal hermed informere DFPO og DPPO om, at det i forbindelse med flere målinger af forholdsvis nye trawl anvendt til fiskeri efter brisling er konstateret, at der er anvendt en maskestørrelse, der er under de tilladte 16 mm, jf. forordning (EU) 1241/2019 bilag V, del B, pkt. 1.2.

Fiskeristyrelsen formoder, at der er tale om et generelt problem, idet det fra fartøjsførere/ejere er oplyst, at de målte trawl er bestilt med en maskestørrelse på 20 mm.

Det skal bemærkes, at der ligeledes er målt nye trawl ved en vodbinder, hvor nogle af trawlene ikke opfyldte maskemålet på 16 mm til fiskeri efter brisling, uagtet, at trawlene var tørre og ikke havde været i brug.

Fiskeristyrelsen har informeret relevante vodbindere om reglerne og at flere nye trawl til fiskeri efter brisling er målt med for lav maskestørrelse. For at sikre at informationen kommer bredt ud, opfordres fiskeriforeningerne til ligeledes at bringe informationen videre til egne medlemmer m.fl.

Venlig hilsen

Fiskerikontrol

Fiskeristyrelsen

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...