Antallet af strikprøver fra industrilandinger nedjusteres

Ny viden fra DTU har gjort det muligt at nedjustere antallet af stikprøver, som opkøbere skal udtage fra tobis-, brisling-, sild- og sperlinglandinger

På baggrund af DTU Aquas rådgivning har fiskeriminister Rasmus Prehn besluttet at give dispensation til, at Fiskeristyrelsen allerede fra den 11. februar 2021 kan nedjustere antallet af påkrævede stikprøver i prøvetagningsplanen.

Egentlig kynne det først formelt træde i kraft med en ændring af kontrolbekendtgørelsen den 1. juli 2021. Men der er altså gjort en undtagelse, oplyser Fiskeristyrelsen på deres hjemmeside.

Ifølge reglerne skal alle opkøbere udtage stikprøver af industrilandinger. Antallet af prøver er fastsat i prøvetagningsplanen for industrifiskeri.

 

Nye prøveantal for tobis, brisling, sild og sperling

Dispensationen betyder, at prøveantallet for tobis for fiskeri i Skagerrak og Kattegat sættes ned til det samme prøveniveau, som gælder for tilsvarende tobisfiskeri i Nordsøen.

Samtidig sættes prøveantallet for fiskeri af sild i Østersøen til samme niveau for tilsvarende fiskeri af brisling.

Der indføres desuden en glidende overgang i antallet af stikprøver, som skal udtages af landinger af brisling og sperling.

 

EU-regulering og DTU Aqua-viden

Prøvetagningsplanen har rod i EU-reguleringen, hvor det stilles som krav, at opkøbere skal indberette alt fisk, som modtages fra industrilandinger. Da det ikke altid er praktisk muligt for opkøbere at sortere og veje hele fangsten art for art, er der lavet en ordning om, at opkøberne i stedet kan udtage stikprøver af landingen efter en prøvetagningsplan, som fremgår af kontrolbekendtgørelsen.

Antallet af prøver fastsættes på baggrund af en videnskabelig, statistisk udredning fra DTU Aqua. Heri fastslås, hvor stort et antal prøver, det er nødvendigt at udtage af forskellige landinger, for at prøveudtagningen kan siges at være repræsentativ.

I takt med udviklingen i fiskeriet, vil datagrundlaget udbygges. Det betyder, at der løbende må forventes at skulle ske en justering i antallet af prøver, der skal udtages.

 

Her er den opdaterede prøvetagningsplan

 

Art

Farvand

Antal prøver ved landinger på 25 tons og derunder

Antal prøver ved landinger mellem 25-200 tons

Antal prøver ved landinger over 200 tons

Tobis (SAN)

Nordsøen

Skagerrak

Kattegat

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Brisling (SPR)

3A

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

21

Brisling (SPR)

Nordsøen

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

24

Brisling  (SPR)

3D

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

15

Sild (HER)

3D

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

15

Sperling (NOP)

Alle

5

5 plus 1 pr. pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10

24

Blåhvilling (BLH)

Alle

3

4

4 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Havgalt (BOR)

Alle

3

3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons

6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...