EU og Norge har indgået midlertidig aftale for Skagerrak

En midlertidig aftale, der er gældende for navngivne fartøjer for januar måned 2021

Der er den 6. januar underskrevet en midlertidig aftale mellem EU og Norge angående fiskeri i Skagerrak gældende for januar måned. Dermed kan navngivne danske fartøjer fiske i norsk område i Skagerrak, lige som navngivne norske fartøjer har adgang til EU-område i Skagerrak. Listen over fartøjer kan ses nedenfor.

Fartøjer under 12 meter er undtaget aftalen og kan dermed fortsat fiske i henholdsvis norsk område og EU-område.

Danmarks Fiskeriforening ser positivt på, at Norge har rakt en hånd frem i denne svære tid og har underskrevet en aftale med EU for Skagerrak gældende for januar måned. Danmarks Fiskeriforening havde dog gerne set, at endnu flere fartøjer havde fået adgang til norsk område i farvandet.

– Vi er glade for den norske imødekommenhed for fiskeriet i Skagerrak. Det er virkelig nødvendigt med den situation, som fiskeriet befinder sig i. Men der er mange fartøjer, der sidder på spring for at få lov til at fiske i norsk område i farvandet, og vi mener ikke, at listen over danske fartøjer, der har fået midlertidig adgang til norsk zone, er fyldestgørende. Vi har kæmpet for at få flere fartøjer med på listen, så vi i det mindste kunne få adgang for de mest relevante fartøjer, men desværre uden held, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Delegationer fra EU og Norge har aftalt, at kun fartøjer, der i januar 2020 havde adgang til fiskeri i norsk område i Skagerrak og som har indrapporteret fangster i perioden, får lov til at fiske i området i januar 2021.

– Måden de har givet adgang til fiskeri i Skagerrak, lader en del tilbage at ønske. Der er en del fartøjer, der havde fiskeri andre steder i januar 2020, eller fx ikke var i fiskeriet, som senere i 2020 har fisket mange måneder i norsk område. Så der er nogle fartøjer, der kommer i klemme her i januar, hvis de ikke kan komme i norsk område for at fiske, siger Svend-Erik Andersen.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...