Forbud mod fiskeri i norsk område for at beskytte yngel og småfisk

For at begrænse fangst af yngel og småfisk indfører Fiskeridirektoratet et lukket område i den norske del af Skagerrak fra fredag d. 22. januar
af Claus Kirkegaard
21 jan 2021

Det norske Fiskeridirektoratet oplyser, at der gældende fra d. 22. januar 2021 til og med 4. februar 2021 er forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i et område i den norske del af Skagerrak.

Området er afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

  1. Nord 57 grader 55,8 minutter Øst 009 grader 17,0 minutter
  2. Nord 57 grader 41,8 minutter Øst 008 grader 53,2 minutter
  3. Nord 57 grader 37,2 minutter Øst 008 grader 27,7 minutter
  4. Nord 57 grader 29,3 minutter Øst 007 grader 57,0 minutter
  5. Nord 57 grader 32,8 minutter Øst 007 grader 50,7 minutter

herfra videre til position 1.

Undtagelser

Der er undtagelser for fartøjer, der fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, not, drivgarn og liner, lige som der kan fiskes med tejner.

Der kan ligeledes fiskes med garn i det lukkede område, så længe maskestørrelsen følger forskrifterne for målrettet garnfiskeri efter torsk, sej og hvilling.

Inden for det lukkede område kan der også fiskes med rejetrawl, hvis der er sorteringsrist i trawlet og fiskepose ikke er monteret. 

Læs mere om:

Flere Nyheder