Forbyd kædemåtter i Nordsøen og Skagerrak

Danmarks Fiskeriforening opfordrer fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til helt at få kædemåtter forbudt i fiskeriet i Skagerrak og Nordsøen

Først indgik Danmarks Fiskeriforening og den hollandske hovedorganisation VisNed en frivillig aftale om stop for brugen af kædemåtter i Skagerrak. Nu går Danmarks Fiskeriforening skridtet videre og anbefaler et generelt forbud i både Skagerrak og Nordsøen.

Fiskeriministeren er kontaktet med det klare budskab, at han og regeringen gennem EU’s fælles fiskeripolitik og samarbejde i Scheveningen-gruppen bør tage initiativ til straks at få et generelt forbud i EU mod brug af kædemåtter i alle fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

For trods lang tids debat, så er der fortsat fiskefartøjer – særligt udenlandske bomtrawlere – som anvender kædemåtter.

– Dette er dybt bekymrende, for anvendelse af kædemåtter bør ikke være del af en bæredygtig fiskeriforvaltning. Brug af kædemåtter gør, at man kan fiske på bundtyper, hvor traditionelle redskaber ikke kan anvendes. For eksempel stenrev, hvilket øger presset på havmiljøet i Nordsøen og Skagerrak. Samtidig har anvendelse af kædemåtter også den effekt, at større sten bliver flyttet ind på fiskepladser, hvor andre fiskere traditionelt driver deres fisker, som dermed risikerer at få deres redskaber ødelagt, skriver Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, til fiskeriminister Rasmus Prehn (S):

– Det er ikke rimeligt – og på ingen måde bæredygtigt – og det kan vi som et ansvarligt fiskerierhverv ikke blot se passivt til.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...