50 mio. fra Orient’s Fond til forskningsskibet Dana V

DTU's kommende forskningsskib får 50 mio. kr. til at udvide sin kapacitet. Det giver unikke muligheder for uddannelse, forskning og innovation til søs

Det nye forskningsskib, Dana V, der kan stævne ud om cirka fire år takket være penge fra Staten og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, får endnu en donation fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond på 50 mio. kr. Det oplyser DTU Aqua på deres hjemmeside. 

Det giver mulighed for at udstyre skibet med faciliteter til uddannelse, forskning og innovation inden for maritime teknologier – i tillæg til skibets kerneopgave som moderne havforskningsskib for alle Danmarks havforskere.

– På DTU værdsætter vi tværfaglige samarbejder. Det er især i mødet mellem discipliner, at nye innovative løsninger kan blomstre frem. På det nye Dana får marin og maritim fagkundskab nu i høj grad lejlighed til at være samlet og inspirere hinanden. Det kan lægge kimen til fremtidige bæredygtige løsninger på menneskelige aktiviteter til havs, siger Anders Overgaard Bjarklev, rektor på DTU.

Bevillingen på 50 mio. kr. fra Orient’s Fond supplerer en nylig bevilling fra A.P. Møller Fonden på ligeledes 50 mio. kr. Derudover supplerer donationerne fra de to fonde statens investering på 170 mio. kr. og DTU’s egen investering på 100 mio. kr.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...