Forskning

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er...

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede....

Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet

Udledning af næringsstoffer, iltsvind og temperaturstigninger er fiskenes og fiskernes største trussel

Nordatlantisk havforskningssamarbejde

Fire nye havforskningsprojekter i nordatlantisk forskningssamarbejde er nu skudt i gang

Moniteringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle

Deltagere til projekt om bifangst af havpattedyr og havfugle samt dokumentation af sælskader søges

Skal undersøge, hvad gråsæler æder omkring Bornholm

DTU Aqua skal nu undersøge, hvad gråsælerne æder, og om der er grundlag for at regulere på dem igen

Ph.d.-forsvar om restaurering af stenrev

Restaurering af stenrev i Østersøen kan give bedre biodiversitet og har potentiale til at styrke forekomsten af torsk

S 205 Ceton hjalp forskere med at undersøge makrel

Tre forskere fra DTU Aqua tog ud med S205 Ceton på sommertogt i 12 dage for at forske i makrel

50 mio. fra Orient’s Fond til forskningsskibet Dana V

DTU's kommende forskningsskib får 50 mio. kr. til at udvide sin kapacitet. Det giver unikke muligheder for uddannelse, forskning og...

Rapport: Blå er det nye sort i grøn omstilling

Vi skal være bedre til at udnytte ressourcerne i havet - bl.a. ukvoterede arter samt muslinger og tang - for...

Skal du være med i et makrel trawlsurvey?

Der er nu mulighed for at byde ind på et makrel trawlsurvey i Nordsøen og Skagerrak i juli måned

Læs seneste version

af vores E-avis

Gå til E-avis