Seneste om Forskning

To nye podcast går dybt og kystnært 18 okt 2022

Hvordan ville en verden uden vandlopper være? Kan kunstige stenrev bevare både vores kyster...

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord 19 sep 2022

Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i...

DTU inviterer til temadag om kunstige rev 30 mar 2022

Gavner kunstrige rev og konstruktioner havmiljøet? DTU inviterer til temadag

Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet 23 mar 2022

Udledning af næringsstoffer, iltsvind og temperaturstigninger er fiskenes og fiskernes størs...

Nordatlantisk havforskningssamarbejde 15 mar 2022

Fire nye havforskningsprojekter i nordatlantisk forskningssamarbejde er nu skudt i gang

Moniteringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle 14 mar 2022

Deltagere til projekt om bifangst af havpattedyr og havfugle samt dokumentation af sælskader...
Indlæs flere