Seneste om Forskning

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord 19 sep 2022

Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i...

DTU inviterer til temadag om kunstige rev 30 mar 2022

Gavner kunstrige rev og konstruktioner havmiljøet? DTU inviterer til temadag

Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet 23 mar 2022

Udledning af næringsstoffer, iltsvind og temperaturstigninger er fiskenes og fiskernes størs...

Nordatlantisk havforskningssamarbejde 15 mar 2022

Fire nye havforskningsprojekter i nordatlantisk forskningssamarbejde er nu skudt i gang

Moniteringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle 14 mar 2022

Deltagere til projekt om bifangst af havpattedyr og havfugle samt dokumentation af sælskader...

Skal undersøge, hvad gråsæler æder omkring Bornholm 01 feb 2022

DTU Aqua skal nu undersøge, hvad gråsælerne æder, og om der er grundlag for at regulere på d...
Indlæs flere