Danmarks Fiskeriforening kæmper stadig for Brexit-kompensation

Aftale om Brexit-reserve skuffer fiskerne. Pengene risikerer aldrig at nå ud til fiskerne

Med en EU-aftale om kompensation til fiskeriet efter Brexit kunne det se ud som om, at de fiskere, der har mistet deres indtægtsgrundlag fra kvoter i britisk farvand, får en økonomisk genoprejsning. Men desværre kommer pengene fra EU med så mange betingelser, at regeringen får svært ved at levere den kompensation til fiskerne for deres tabte kvoter, som de var stillet i udsigt.

– Aftalen ser ud til at afskære danskernes fiskere fra at blive kompenseret fuldt og helt for deres tab. Vi vil undersøge, om der kan være tale om ekspropriation, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Regeringen har accepteret en EU-aftale til 1,1 mia. kroner, som ikke kan bruges til direkte kompensation til erhvervet på grund af statsstøttereglerne. Dermed kan pengene ende med aldrig at nå ud til de fiskere, som i Brexit-aftalen fik frataget en stor del af deres dyrt købte ret til at fiske.

– Selvfølgelig er vi glade for, at EU i det hele taget sender penge. Vi håber, at det bl.a. vil kunne bruges til en ophugningsordning, så antallet af fiskere kommer til at passe til de mindre kvoter. Men det vil være dybt problematisk, hvis de fiskere, der er hårdest ramt på indtægterne, ikke kan kompenseres direkte. Vi opfordrer regeringen til at vende hver en sten, ligesom vi vil analysere situationen for at finde de bedste mulige løsninger, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening vil kæmpe videre for en decideret kompensation for tabte kvoter og går nu i dialog med regeringen og Folketingets partier om at finde en retfærdig løsning.

– Kvoterne er blevet taget fra os og givet til briterne i en studehandel for at få den Brexit-aftale, som faldt på plads juleaften. Kvoterne har vi fiskere købt og betalt. De er fuldstændig afgørende for vores forretning. Sat lidt på spidsen, kan man jo ikke kompensere fiskerne ved at tilbyde et kursus for EU-midler. Pengene skal ud til dem, der har mistet indtægtsgrundlaget. Det handler om at holde hånden under deres forretninger og vigtige arbejdspladser langt fra Bruxelles og København i Danmarks kystbyer, siger Svend-Erik Andersen, der imødeser forhandlingerne mellem Folketingets partier efter sommer.

– Jeg håber, at Folketinget vil stå sammen om fiskeriet, på samme måde, som de har gjort under dele af corona-forløbet. Nu handler det om at redde et erhverv, som er med til at sikre balancen i Danmark, og som er selve livsnerven i mange kystsamfund, siger Svend-Erik Andersen

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...