Skal du være med i et makrel trawlsurvey?

Der er nu mulighed for at byde ind på et makrel trawlsurvey i Nordsøen og Skagerrak i juli måned
af Claus Kirkegaard
15 jun 2021

DTU Aqua og Danmarks Pelagiske PO gennemfører sammen et trawlsurvey for at kunne levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse i Nordsøen.  

Formålet med survey'et er at bidrage til udarbejdelse af en tidsserie for at skaffe data til brug for bestandsvurderingen.

Her har danske erhvervsfartøjer mulighed for at deltage som operatør.

Det deltagende fartøj vil blive tildelt forsøgskvote for deltagelse i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Togtet forventes at have en varighed på 10 fiskedage i juli 2021.

Varighed, omfang og område

Togtet forventes at begynde 1. juli 2021 til og med 31. juli 2021 og inkluderer i alt 10 fiskedage.

Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Fiskeriet skal udføres i Skagerrak og Nordsøen (ICES IIIaN og IVab)

 

Krav og typer af fartøj

Fartøjet skal oplyse en charterafgift pr. hele fiskedøgn (kr./døgn). Charterafgiften skal være inklusiv alle omkostninger, herunder skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, dieselforbrug, vedligeholdelse og eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fangsten landes i skibets navn og modregnes charterafgiften. Danmark Pelagiske PO og DTU Aqua skal have en kopi af auktionsafregningerne.

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet er der følgende krav:

  • Fartøjet vil som kompensation for deltagelse i forsøgsfiskeriet få tildelt en forsøgskvote svarende til charterafgift pr. hele fiskedøgn maksimalt ti fiskedage
  • Fartøjet skal være tilgængeligt hele juli 2021
  • Fartøjet skal være udstyret med en kran, dyneema warps og 8 m2 døre
  • Fartøjet skal være minimum 55 m (trawler)
  • Fartøjet skal have køjer pladser til 3 ekstra personer udover besætningen
  • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr, aftales med det enkelte fartøj ud fra de konkrete omstændigheder

Da det er et ønske fra ansøger, at det deltagende fartøj har historik i at gennemføre videnskabelige aktiviteter vil dette blive vægtet positivt, men det er ikke et krav.

For at komme i betragtning til  projektet, skal operatører/fartøjsejere indsende en ansøgning (ved brug bilag 2.3: Tilbud til deltagelse i projektet samt tro og love erklæring) til chefbiolog Claus Reedtz Sparrevohn fra Danmark Pelagiske PO på crs@pelagisk.dk med Fiskeristyrelsen i kopi (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) senest d. 19 juni 2021.

Læs mere om:

Flere Nyheder