Skal du være med i et makrel trawlsurvey?

Der er nu mulighed for at byde ind på et makrel trawlsurvey i Nordsøen og Skagerrak i juli måned

DTU Aqua og Danmarks Pelagiske PO gennemfører sammen et trawlsurvey for at kunne levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse i Nordsøen.  

Formålet med survey’et er at bidrage til udarbejdelse af en tidsserie for at skaffe data til brug for bestandsvurderingen.

Her har danske erhvervsfartøjer mulighed for at deltage som operatør.

Det deltagende fartøj vil blive tildelt forsøgskvote for deltagelse i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Togtet forventes at have en varighed på 10 fiskedage i juli 2021.

Varighed, omfang og område

Togtet forventes at begynde 1. juli 2021 til og med 31. juli 2021 og inkluderer i alt 10 fiskedage.

Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Parterne skal informere hinanden om aktiviteter, der forhindrer sejlads inden forsøgsfiskeriet indledes.

Fiskeriet skal udføres i Skagerrak og Nordsøen (ICES IIIaN og IVab)

 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...