Tobis-landinger for de første 10 uger

Marine Ingredients Denmark har nu tal klar for de første 10 ugers tobisfiskeri

Fiskeriet efter tobis har nu været i gang i 10 uger. Økonomisk er fiskeriet efter tobis et meget vigtigt fiskeri for danske industrifiskere, fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne samt følgeindustrien i havnene. 

Desværre er den danske kvote på tobis i år på et meget lavt niveau – omkring 100.000 tons.

MID – Marine Ingredients Denmark – følger nøje med i udviklingen i tobisfiskeriet, og de har nu tal klar for hvor mange tons, der er landet til de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. 

I alt er der fra uge 15 til uge 24 landet 97.157 tons tobis til de danske fabrikker.

I uge 24 blev der landet 10.797 tons tobis herhjemme.

Du kan læse mere om tobislandingerne på MID’s hjemmeside

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...