Fiskeriminister: Flot at erhvervet viser vilje til omstilling

Fiskeriministeren kvitterede bl.a. for at fiskerierhvervet tog ansvar og rakte hånden frem til forhandling
21 maj 2021

Fiskeriminister Rasmus Prehn indtog talerstolen efter formand Svend-Erik Andersens beretning. 

Her kvitterede ministeren for formandens beretning, der kom godt rundt om udfordringerne i fiskeriet samt gode forslag til fremtiden.

- Det er vigtigt at fiske bæredygtigt, så der også er fisk til de næste generationer. Jeg har læst jeres udspil "Danskernes fiskere - kursen mod en fælles fremtid", og det vidner om et erhverv, der viser vilje til omstilling og kigger mod fremtiden. Det er flot, lød det blandt andet fra Rasmus Prehn.

 

Brexit har kostet

Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien kom som bekendt på plads juleaften 2020.

- Jeg er glad for, at vi fik en aftale på plads, men aftalen har kostet danske kvoteandele, og det gør ondt. fiskerne skal naturligvis have kompensation for de tabte andele. Det bliver måske ikke så meget, som I havde forestillet jer, men vi arbejder hårdt på det i øjeblikket, sagde Rasmus Prehn.

 

Østersø-udspil

Det er hårdt for fiskeriet i Østersøen, og det var også noget, som ministeren kom ind på.

- Der er nedgang i kvoterne for sild og torsk, og det ligner ikke, at det bliver bedre i den nære fremtid. Det må vi gøre noget ved. Eksempelvis fiskeri efter uudnyttede arter. Jeg fremlægger snart en handlingsplan for østersøen, og jeg er overbevist om, at Danmarks Fiskeriforening også vil gå aktivt ind i den handlingsplan for østersøen.

 

Kamera-projekt i Kattegat

Ministeren var godt klar over, at det ikke var populært at nævne kameraprojektet i Kattegat. Men det er en nødvendig ordning, mener han.

- Jeg vil gerne sige til til de fiskere, der har meldt sig frivilligt. I er pionere og first movers. For det kan føre til mindre kontrol og mindre bureaukrati, lød det fra Rasmus Prehn, som fortsatte:

- Det er vigtigt at beskytte torskebestanden i Kattegat, for hvis den forsvinder, så forsvinder jomfruhummerfiskeriet også. Vi skal snart kæmpe for bifangstkvote for torsk i kattegat - og her er kameraprojekt af afgørende betydning, sagde han.

Der var også gode nyheder fra ministeren i forhold til fiskeriet i Kattegat.

- I har med gode argumenter talt om at ændre placeringen af Seltra panelet, og de gode argumenter har jeg lyttet til og vil gerne hjælpe jer på det område, sagde Rasmus Prehn.

Flere Nyheder