Formandens beretning: Et hårdt år, som kalder på forandring

Svend-Erik Andersen gjorde status på et barsk år i dansk fiskeri – og så fremad, for nu skal fiskeriet videre og den positive stemning genskabes

– Det er hårde tider for dansk fiskeri. Og når tiderne er hårde, er det afgørende, at vi minder hinanden om, at vi leverer et stort og værdifuldt bidrag til Danmark–– og ser fremad. Derfor skal vi i dag også bruge kræfterne på at snakke om, hvordan vi kommer videre i fiskeriet og får genskabt den positive stemning.

Sådan lød det, da Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, gik på talerstolen til årets generalforsamling 21. maj for at aflægge sin beretning.

En rammende beskrivelse, for ja, det har været et barsk år for de danske fiskere. Men skuden skal vendes. Fiskerne har masser at kæmpe for, og netop derfor opfordrede Svend-Erik Andersen til, at generalforsamlingen blev springbræt for at komme videre og få genskabt troen på fiskeret. Bl.a. derfor fremlagde han og Danmarks Fiskeriforening også deres nye udspil ”Danskernes Fiskere – kursen mod en fælles fremtid” på generalforsamlingen, hvor politikerne opfordres til at iværksætte en række hårde, men nødvendige initiativer og hjælpe dansk fiskeri tilbage på rette spor.

 

Brexit, corona, torsk og meget mere

Det kan forhåbentlig sikre, at 2021 og årene derefter blive bedre år end 2020. Især konsumfiskeriet – eksklusiv sild og makrel – har været hårdt ramt, forklarede formanden, med et fald i bruttoomsætningen fra 1,74 mia. kr. i 2019 til 1,33 mia. kr. i 2020. – et fald på 24 pct.:

– Så hvis nogen skulle være i tvivl, så er ikke mindst det danske konsumfiskeri et fiskeri under et økonomisk pres. Vi ved, at det går op og ned. Og vi skal nok komme videre – men mon ikke de fleste af os godt snart kunne bruge nogle bedre fangster derude.

Udfordringerne skyldes flere forhold, bl.a. corona-pandemien, der satte en kæp i hjulet for eksporten, samt en række faktorer såsom en torskebestand under pres i Nordsøen og Østersøen, udfordringer i det kystnære fiskeri, og kvoter på industriarter, som langt fra afspejler de faktiske fangstmuligheder.

 

Brexit kalder på forandring

Dertil kommer Brexit, som juleaften tog pusten fra fiskerne.

– Prisen for Brexit-aftalen er desværre urimelig høj. Værdifulde kvoter i Nordsøen – ikke mindst 19 pct. af vores torskekvote – skal afleveres til Storbritannien som betaling for aftalen. Det får uundgåeligt negative konsekvenser for alle fiskerier og for mulighederne for at udnytte vores kvoter i Nordsøen. Og Brexit begrænser tilmed EU’s muligheder for at fiske i norsk farvand, sagde Svend-Erik Andersen, der derfor gentagende gange understregede, at Brexit-kompensation og omstrukturering af fiskerflåden er nødvendig – det kan kun gå for langsomt.

Fiskerne skal have den hjælp, som EU og politikerne helt retmæssigt har lovet dem.

 

Vi er danskernes fiskere

På samme måde er der brug for en håndsrækning i Østersøen, samt en lang række initiativer, der alle er beskrevet i ”Danskernes Fiskere – kursen mod en fælles fremtid”

– Det indeholder en række initiativer, der skal styrke alle dele af den danske fiskeflåde. Initiativer, der følger op på de barske realiteter, som jeg har beskrevet i dag. Initiativer, der betyder, at der fra politisk hånd skal skrues op for investeringer i den grønne omstilling og udviklingen af fiskeriet. Udspillet skal følge op på fiskeriets udfordringer og giver vores bud på, hvordan vi kommer videre og sikrer et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt erhvervsfiskeri i Danmark, sagde Svend-Erik Andersen:

– Vi håber, at I vil tage godt imod udspillet – og vi ser frem til at arbejde sammen med fiskeriministeren og hans kollegaer i Folketinget om vores oplæg – og naturligvis også vores kollegaer i fiskerisektoren. Vi tror, at der fortsat er plads i Danmark til et rentabelt fiskeri med plads til alle, som ønsker at være med i fællesskabet i dansk fiskeri. Vi er danskernes fiskere.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...