Lukket område i norsk del af Nordsøen

Område nord for Lille Fiskebank i norsk område af Nordsøen lukkes for fiskeri fra 1. juni

Det norske Fiskeridirektoratet oplyser, at der med virkning fra 1. juni 2021 til 14. juni 2021 er forbudt at fiske med trawl og snurrevod i et område nord for Lille Fiskebank i Nordsøen i norsk økonomisk zone afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

  1. Nord 57 grader 27,0 minutter Øst 004 grader 50,0 minutter
  2. Nord 57 grader 27,0 minutter Øst 006 grader 05,0 minutter
  3. Nord 57 grader 19,0 minutter Øst 006 grader 44,0 minutter
  4. Nord 57 grader 13,0 minutter Øst 006 grader 37,0 minutter
  5. Nord 57 grader 20,0 minutter Øst 006 grader 05,0 minutter
  6. Nord 57 grader 20,0 minutter Øst 004 grader 50,0 minutter

Undtagelser

Der er undtagelser for fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, ringnot og drivgarn.

Der kan ligeledes fiskes i området med tejner og muslingeskraber.

Direkte fiskeri med garn efter torsk, kuller, sej og hvilling er også tilladt i området, hvis maskestørrelsen følger forskrifterne om udøvelse af fiskeri af 22. december 2004

Ligeledes kan der fiskes med rejetrawl i området, hvis der er installeret sorteringsrist i trawlet og opsamlingsposen ikke er monteret.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...