Adgang til fiskeri i norske farvande i Nordsøen og Skagerrak gælder med øjeblikkelig virkning

Aftalen mellem EU, Storbritannien og Norge er i dag blevet fastlagt, hvilket igen gør det muligt for danske fiskere at fiske i de norske farvande

Med aftalen om fiskekvoter på plads, bliver der nu åbnet for adgang til fiskeri i norsk økonomisk zone i Nordsøen og Skagerrak. Det sker med med øjeblikkelig virkning, oplyser Fiskeristyrelsen. 

Se listerne over fartøjer med adgang til fiskeri i norsk økonomisk zone i Nordsøen og Skagerrak. Licenslisterne er opdateret i 16. marts 2021.

Fartøjsejere, hvis fartøjer er indregistreret efter 3. december 2020, skal inden fiskeri påbegyndes kontakte de norske myndigheder for at sikre sig, at fartøjet er registreret på de til Norge fremsendte lister.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...