Dansk fiskeri: Brexit udhuler fiskekvoterne for 2021

Endelig får danske fiskere adgang til norsk farvand, men prisen er alt for høj og en klar konsekvens af Brexit

Efter tre svære måneder, hvor de danske fiskere ikke har kunnet komme i norsk farvand i Nordsøen og Skagerrak, så er en aftale nu på plads. EU, Norge og Storbritannien er nu enige om fiskekvoter for 2021, og den yderst vigtige adgang til at kunne fiske i norsk farvand er på trapperne. Men alting har en pris – og denne er uomtvisteligt for høj.

– Det er en meget dyr aftale! Vi er glade for endelig at få adgang til norsk farvand, men desværre så har EU ikke tilstrækkeligt med kvote i EU-farvand til at bytte sig til kvoter i norsk farvand, som er meget vigtige for dansk fiskeri. Vi mister vigtige kvoter, og det vil få store konsekvenser for de danske fiskere og de danske fiskerihavne i Vest- og Nordjylland, som er afhængige af fiskernes fangster, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen:

– Vi ved, at fiskeriminister Rasmus Prehn og embedsværket har presset på, og EU og Norge har arbejdet hårdt for at få en aftale. Men nu er det altså på tide, at der tages hensyn til fiskeriet. Det her er en meget tung byrde at bære, som kommer lige oven i Brexit, hvor fiskerne også betalte en urimelig høj pris i fiskekvoter for adgang til britisk farvand.

 

En følgevirkning af Brexit

Og netop Brexit er også hovedårsagen til, at det igen er kommet så vidt.

Med handelsaftalen mellem EU og Storbritannien i julen 2020 mistede dansk fiskeri fiskekvoter til en estimeret værdi på op mod 1,5 mia. kr. Normalt bytter EU kvoter væk til nordmændene mod adgang til norsk farvand, men pga. de mange kvoter, som EU gav til briterne ved Brexit, har de ikke så meget at bytte med. Bl.a. derfor falder fiskerimulighederne i norsk farvand.

– Nu mærker vi for alvor konsekvenser af Brexit. De drastiske fald i kvoter er en klar følgevirkning af Brexit, som har vendt fuldstændig op og ned på hele situationen. Årets kvoter afspejler på ingen måde naturen og bestandene i havet, men derimod det politiske kaos, som Brexit har skabt, og som dansk fiskeri er taget som gidsel i, siger Svend-Erik Andersen. 

 

Fuld kompensation

At årets kvoter og Brexit hænger sammen, bør også politikerne skrive sig bag øret. Regningen for Brexit er endt hos fiskerne, og trækker lange skygger, som ikke bare skal tørres af på et erhverv.

– Fiskeriet skal have fuld kompensation for alle de tab, vi lider som følge af Brexit. Det bør stå hævet over enhver tvivl. Derved kan vi sikre, at fiskeriet fortsat kan bidrage til vækst og beskæftigelse i de små havnesamfund og samtidig udvikle fiskeriet i en endnu mere bæredygtig retning, lyder det fra formanden.

Det er den såkaldte trilaterale aftale, som er på plads mellem EU, Storbritannien og Norge, samt den bilaterale aftale mellem EU og Norge, og de gælder frem til udgangen af 2021. Det er altså ca. 9 måneder, og herefter skal en ny aftale på plads, hvor Danmarks Fiskeriforening har en klar forventning om, at EU her vil sikre, at kvoterne igen kommer på niveau med tidligere år.

EU og Storbritannien forhandler fortsat om deres bilaterale aftale. Ved årsskiftet blev der fastsat midlertidige kvoter for Nordsøen, Skagerrak og andre farvande for første kvartal af 2021, men det kvartal er ved at være udløbet.