Få styr på sikkerheden, før tobisjagten sætter ind

Skal du fiske efter tobis når sæsonen starter, er det vigtigt, at der er styr på sikkerheden

Tobissæsonen står for døren, og skal du være med, når tobisjagten sætter ind, så er det vigtigt at der er styr på sikkerheden. For det er ikke helt ufarligt at sejle med en tung last af industrifisk. I 2020 sank et skib i Hanstholm havn, efter at have fået slagside af den tunge last.

Før man drager på tobisjagt er det derfor vigtigt at fartøjets sikkerhedsudstyr bliver eftergået, og opdateret, hvis der er behov for det. Sørg for at alle ombord på skibet er bekendt med, hvordan udstyret anvendes i praksis. Fiskeriets arbejdsmiljøråd anbefaler at der afholdes øvelse i brugen af udstyret. Er uheldet ude, er det vigtigt, at I har styr på, hvordan I håndterer en redningsindsats uden selv at komme til skade. I skal også have styr på, hvordan en person kan bjærges op af lastrummet eller lasttanken.

Sørg for at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med industrifiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for at undgå alvorlige ulykker. Det arbejde, der foregår ombord i forbindelse med fangst- og håndtering af industrifisk, skal altid foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Tag jer i agt for svovlbrinte (H2S). Tag ingen chancer – det kan koste liv!

Hvis besætningen selv fortager losningen af industrifisken, så vær opmærksom på, at det er Arbejdstilsynets regler, der er gældende. AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” kan læses her.

Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk

 

Få hjælp hos fiskeriets arbejdsmiljøråd

Har du brug for det, kan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd også hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så man sikrer at det lovpligtige udstyr er ombord. Ligeledes kan Fiskeriets Arbejdsmiljøråd også assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyr, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan kontaktes på tlf.: 75180566 eller post@f-a.dk

På fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside kan du læse meget mere om sikkerhedsforanstaltninger, når du fisker efter industrifisk. www.f-a.dk

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...