Fiskeri efter søstjerner er win-win for alle

Søstjernefiskeri gavner både muslinge- og østersbestandene, og så kan man tjene en klækkelig skilling
af Helle Kristensen
31 mar 2021

Anders Pedersen fra Fur er én af de få fiskere, der den seneste tid har fisket målrettet efter søstjerner. I forrige uge landede han sin hidtil største fangst af søstjerner.

- Vi landede 51 tons, og det var vist en rekord, lyder det tilfreds fra Anders Pedersen, der i løbet af blot en uge fangede omkring 100 tons søstjerner. Og med en pris på ca. 1000 kroner per ton, er det et helt rentabelt fiskeri.

Ovenikøbet er motivationen for at fange søstjernerne stor, for desto flere søstjerner der opfiskes, desto bedre er det for bestanden af skaldyr og dermed også havmiljøet i Limfjorden.

Og når man tilmed får en fornuftig pris for fangsten, så er det ikke helt dumt.

 

Søstjerner spiser alt

Normalt fisker Anders Pedersen efter primært efter muslinger. Men lige nu er der ikke meget gang i fiskeriet efter skaldyr, så han bruger tiden på at jagte søstjerner.

Det anslås ifølge DTU AQUA, at søstjernerne i Limfjorden årligt spiser omkring 48.000 tons muslinger. Og det påvirker ikke blot Anders Pedersens fiskeri lige nu og her, men også hans fiskeri de kommende år. For søstjernerne spiser alt. Også den muslingeyngel som fiskerne skal høste flere år ud i fremtiden.

- Søstjernerne spiser alt og efterlader intet, når først de går i gang med en muslingebanke. Derfor er det så vigtigt for vandmiljøet og bestandene, at vi får dem opfisket, forklarer Anders Pedersen.

 

På jagt

For ham er fiskeri efter søstjerner en kærkommen afveksling til fiskeriet efter muslinger.

- At fiske efter søstjerner kræver lidt mere tålmodighed, for de ligger ikke bare stille på bunden, og det minder lidt mere om et traditionelt fiskeri, hvor man skal på jagt. Men det er også det, der gør det sjovt. Når man har knækket koden, er det et rigtigt spændende fiskeri, og vi har også fået udviklet nogle bedre teknologiske muligheder, så vi nemmere kan finde frem til dem, fortæller Anders Pedersen.

Når der tyndes ud i bestanden af søstjerner, betyder det ikke alene, at der bliver bedre bestande af muslinger og østers for fiskerne at fiske på. Det er også med til at sikre et bedre vandmiljø i fjorden. De opfiskede søstjerner bliver omdannet til proteinrigt dyrefoder hos Vestjysk andels fabrik i Kåstrup..

Flere Nyheder