Kampagne med kontrol af fiskerifartøjers motorkraft i Limfjorden søsættes

Frem til sommerferien har Fiskeristyrelsen fokus på kontrol af motorkraft

Frem til sommerferien kører Fiskeristyrelsen en kampagne med fokus på motorkraft i Limfjorden.

Kampagnen har fokus på kontrol af de fastsatte motorbegrænsninger i Limfjorden, og om fartøjerne er registeret med den korrekte motorkraft hos Fiskeristyrelsen.

Kontrollen vil i første bølge bl.a. indebære et dokumenttjek, screening af motorplader og redskaber. Der vil i kontrolkampagnens anden bølge blive fulgt op med konkrete kontrolmålinger af motorkraften på relevante fartøjer.

Kampagnen omfatter fysisk inspektionsbesøg hos størstedelen af fartøjer i Limfjorden, herunder trawlfartøjer og fartøjer, der fisker efter muslinger og østers i Limfjorden. De berørte fartøjsejere er blevet kontaktet direkte.

Indsatsen i Limfjorden supplerer den øvrige kontrol af motorkraft, som Fiskeristyrelsen foretager. Læs mere om den samlede indsats her

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...