Ny havplan bør både fremtidssikre det danske fiskeri og havmiljø

Regeringens forslag til ny havplan er i dag blevet præsenteret

Erhvervsminister, Simon Kollerup, og miljøminister, Lea Wermelin, har fremlagt regeringens forslag til den havplan, der beskriver, hvordan de danske farvande skal benyttes. Det er et længe ventet forslag, som vi i dansk fiskeri ser frem til at få en grundig dialog om. Dansk fiskeri håber, den endelige havplan vil sikre plads til alle, og at den giver fiskeriet mulighed for at udvikle sig.

– Danske fiskere lever af havet. Vi er helt afhængige af, der er plads til fiskeriet i danske farvande sådan, at vi fortsat kan bidrage til beskæftigelsen – både til lands og til vands. Derfor håber vi, at vi kan lande en balanceret havplan, hvor der både tages hensyn til det danske fiskeri og havmiljøet, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

 

Håber på dialog

Tidligere på måneden overrakte Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening et historisk udspil om urørt hav i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. Desværre ser det ikke ud til, at der er blevet lyttet til forslaget i det omfang, som Danmarks Fiskeriforening havde håbet.

– Vi har arbejdet hårdt og længe på at nå en aftale med DN, der både sikrer havmiljø og fiskeri. Derfor er jeg skuffet over, at regeringens placering af områderne med urørt hav ikke flugter med dem vi har udpeget, og dermed ikke sikrer at hensyn til havmiljø og fiskeri går hånd i hånd udtaler Svend-Erik Andersen.

– Med vores udspil ”Sammen om havet” viste vi, at dansk fiskeri deler ambitionen om, at vi skal passe på havet. Vi håber derfor også, at vi bliver inddraget i arbejdet med den endelige aftale. Vi ser derfor frem til dialogen med regeringen og Folketingets partier og håber, at den endelige aftale får bred politisk opbakning hen over midten, siger Svend-Erik Andersen.

 

Havplan må ikke blive et benspænd

Havplanen kommer på et tidspunkt, hvor fiskeriet slås med konsekvenserne af Brexit, hvor store kvotereduktioner og manglende adgang til norsk farvand har sat fiskeriet under et meget stort pres. I fiskerierhvervet er man stadig ved at gøre skaderne op. Samtidig er Regeringens forslag til havplan et vidnesbyrd om, at konkurrencen om hvem der må anvende havet er hård. Derfor er det set med fiskerierhvervets øjne vigtigere end nogensinde, at der hele tiden tænkes i sameksistens.

– Det er vigtigt, at havplanen ikke bliver endnu et benspænd for det danske fiskeri. For konkurrencen om havet er hård, når der også skal være plads til alt fra havvindmøller til olieindvending. Fra vores side er det vigtigt, at planen fremtidssikrer det danske fiskeri og havmiljøet, og det ser vi frem til at indgå i en tæt dialog med regeringen og Folketingets partier om, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...