RTC-område syd for Tvistein fyr

Nordmændene melder om RTC-område i Skagerrak for rejefiskeriet

Nordmændene har udsendt en besked om, at et område i Skagerrak nu lukkes for rejefiskeri med trawl.

Helt præcist fra  5. marts 2021 til og med 18. marts 2021. Det drejer sig om et område i norsk zone syd for Tvistein fyr i Skagerrak. Området er afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner:

1 58°55,0´ N 009°54,4´E

2 58°54,8´ N 009°55,5´E

3 58°52,0´ N 009°54,0´E

4 58°52,5´ N 009°52,6´E

 

Undtagelser

Det er fortsat tilladt at fiske i det lukkede område, hvis fartøjet har monteret et godkendt sorteringsgittersystem i trawlet til sortering af rejer under minimumsstørrelse. Stangafstanden i gitteret skal være mindst 10 mm.

Inden man begynder fiskeriet, skal der sendes en mail til det norske Fiskeridirektoratet for: stengtfelt@fiskeridir.no.
I mailens emnefelt skal der stå “RTC-Stenging Skagerrak” og indholdet skal være fartøjets navn, registreringsnummer, radiokalessignal, type sorteringssystem og hvornår man vil begynde fiskeriet.