Samarbejde sikrer balance mellem beskyttelse og benyttelse

DFPO har indgået en aftale med DN om urørt hav. Selvom lukkeområder gør ondt, så er fiskeriet bedst tjent med at tage ansvar og sikre sig indflydelse
af Line Dalgaard Jensen
16 mar 2021

Da Svend-Erik Andersen satte sin underskrift på den nye aftale mellem Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening om 10 procent urørt hav, var det med store overvejelser.  

Som hos enhver anden fisker, så skærer det nemlig i hjertet at vinke farvel til fiskepladser. Ikke desto mindre var han og bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening fuldstændig enige om, at et historisk samarbejde om udpegning af urørt hav var vejen frem. Fiskeriet skal tage ansvar og vise den bæredygtige vej – også med de svære beslutninger som i dette tilfælde.

EU-Kommissionen arbejder med en biodiversitetsstrategi om 10 procent urørt hav. Regeringen og partier på begge fløje er klar til at følge trop med de snarlige forhandlinger om havstrategi og havplan, så hvis fiskerne skal have indflydelse på, hvor linjerne tegnes, er det nu.

- Det er vigtigt, at vi som fiskere tager ansvar og er proaktive, så vi får så meget indflydelse som overhovedet muligt. Fiskerierhvervet står bedst ved at samarbejde og ved at sidde med om bordet. Så det gør vi og byder ind med en aftale, som er ambitiøs og vækker international anerkendelse, siger Svend-Erik Andersen.

 

Involvering, inddragelse og indflydelse

- Jeg tror på, at der kan findes nogle gode løsninger, hvor der både tages hensyn til fiskeri og natur, og derfor samarbejder vi om udpegningen. Udpegningen er en bunden opgave, fordi Danmark skal leve op til internationale forpligtelser på området. Og det er for mig helt oplagt, at fiskeriet selvfølgelig skal tage aktivt del i det arbejde og ikke overlade det til de grønne organisationer og politikerne alene. Vi har om nogen interesse i at sikre et sundt havmiljø. Det er os, der kender fiskepladserne, og os, der kender havbunden og havnaturen bedst. Så selvfølgelig skal vi være med til at udpege. Vi skal involveres, inddrages, og derfor er vi gået ind i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening, uddyber Svend-Erik Andersen, som efter de lange seje forhandlinger, hvor parterne har bøjet sig mod hinanden, er tilfreds med resultatet:

- Vi er kommet frem til et resultat, som vi alle kan se os selv i, og vi har fået nogle væsentlige indrømmelser. Vi opgiver fiskeområder og har truffet svære beslutninger, men vi gør det på en måde, så det både værner om naturen og generer fiskeriet mindst muligt. Samtidig må vi ikke glemme, at Danmarks Naturfredningsforening med den her aftale anerkender dansk fiskeri og det vigtige bidrag, vi sammen yder til det danske samfund.

 

Økonomisk støtte hvis det gør ondt

Dermed ikke sagt, at det ikke vil kunne mærkes i fiskeriet, hvis ti procent af havet bliver udlagt som urørt hav. Der er indtil videre blot tale om et forslag, som nu er indleveret til politikerne, og derfor ikke noget, som vi reelt ved, om træder i kraft – men hvis det gør, så vil der være fiskere, som rammes hårdt.

Samtidig står vi i en tid, hvor Brexit-kompensationen lader vente på sig, og mange fiskere har været presset af den manglende adgang til norsk farvand. Timingen kunne derfor ikke være værre, anerkender formanden, men desværre så er han ikke herre over den, da det er nu, at havstrategi og havplan er på det politiske program. Men det understreger vigtigheden af, at de fiskere, som evt. kommer i klemme, ikke bliver glemt.

- Vi arbejder for, at der gives økonomisk kompensation for de lukkede områder. Uden tvivl, siger Svend-Erik Andersen og henviser til, at Danmarks Naturfredningsforening også bakker op om en håndsrækning til fiskerne.

I aftalen lyder det, at hvis den øgede beskyttelse af havområderne indebærer store negative økonomiske konsekvenser for visse fiskere, er parterne enige om at anbefale politikerne at drøfte muligheden for målrettet støtte til fiskeriet med fokus på en bæredygtig omstilling.

 

Fiskeforbud løser ikke alt

Og det er helt nye takter fra Danmarks Naturfredningsforening. Det er ingen hemmelighed, at fiskeriet og de grønne organisationer i mange år har ligget i åben krig, men med aftalen er stridsøksen begravet.

- Det håber jeg, bliver startskuddet til en ambitiøs indsats for havmiljøet, hvor der tages fat om de store problemer, som truer havmiljøet. At begrænse fiskeriet er ingen mirakelkur, når vi samtidig oplever store problemer med forurening fra byerne, udledning af spildevand, kvælstof fra landbruget mm., påpeger Svend-Erik Andersen:

- Med aftalen tager vi vores del af ansvaret, men andre skal også tage deres del. Vi tager hensyn til biodiversitet - men det kan ikke stå alene. Nu gør vi vores del af arbejdet, og jeg håber, at aktørerne på landjorden følger trop, og tager deres ansvar for at sikre et sundt havmiljø.  

Flere Nyheder