Historisk aftale river tæppet væk under Østersøens fiskere

Tirsdag morgen blev EU’s fiskeriministre enige om fiskerimulighederne i Østersøen for 2022. Aftalen er en katastrofe for østersøfiskerne

Siden EU-Kommissionen fremlagde sit forslag til fiskerimulighederne i Østersøen, har det stået klart, at 2022 bliver et historisk hårdt år for fiskerne i Østersøen. I dag har EU’s fiskeriministre beseglet EU-Kommissionens forslag til fiskekvoter i Østersøen, hvilket blandt andet betyder, at kvoten på torsk i den vestlige Østersø reduceres med 88% i 2022. Derudover afvikles mulighederne for at fiske efter laks i Østersøen på et urimeligt og useriøst grundlag. Ifølge formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er der tale om en katastrofe for fiskerierhvervet.

– Mine tanker går til de fiskere, der med den her aftale har fået hevet tæppet væk under sig og ødelagt deres forretning. De står tilbage i en rigtig træls situation, og jeg ser det som en bunden politisk opgave at hjælpe de berørte fiskere og lokalsamfund. For den her aftale er en katastrofe, siger Svend-Erik Andersen

I Danmarks Fiskeriforening har man derudover arbejdet for en ophugningsordning for fiskefartøjer i Østersøen. Dagens aftale cementerer det behov. For virkeligheden er, at de store reduktioner på de væsentligste arter i Østersøen kommer til at spænde ben for fiskeriet på de andre arter. Eksempelvis betyder de store reduktioner af torskekvoten, at fiskeriet efter fladfisk også bringes under pres, da torsk er en hyppig bifangst i det fiskeri. Dette er med til at gøre situationen endnu mere alvorlig.

– Desværre er der ingen tvivl om, at der lige nu er for mange fiskefartøjer i Østersøen i forhold til fiskerimulighederne. Derfor skal der nødvendigvis ske en flådetilpasning. Vi foreslår derfor, at der hurtigst muligt etableres en ophugningsordning, der kan sikre større balance i fiskeriet og give nogle fiskere mulighed for at forlade erhvervet på en værdig måde, udtaler næstformand i Danmarks Fiskeriforening og formand for Klintholm Havns Fiskeriforening Kim Kær Hansen

Fiskeriminister Rasmus Prehn har i forbindelse med ministerrådsmødet tilkendegivet, at Regeringen er klar til at se på en ophugningsordning. Ifølge Danmarks Fiskeriforening kan det arbejde kun gå for langsomt.

– Jeg er glad for, at ministeren er åben over for etablering af en ophugningsordning. Men vi har også brug for en oplægningsordning, så nogle af de fiskere, som tror på fremtiden og gerne vil beholde deres fiskefartøj, har mulighed for at lægge til kaj i en periode uden at fiske og dermed påvirke torskebestanden, siger Svend-Erik Andersen

Danmarks Fiskeriforening har forståelse for, at fiskeriminister Rasmus Prehn har været på en vanskelig opgave, men tvivler på, at kvotereduktionerne har den ønskede effekt. Der er mange andre udfordringer i Østersøen, som udfordrer økosystemet. Der er blandt andet alvorlige problemer med forurening, næringsstoffer, sæl, skarv og parasitter. Det her kalder på selvransagelse i de lande, der grænser op til Østersøen og hos EU- Kommissionen.

– Situationen i Østersøen er meget kompleks og problemerne stikker dybt. Kvotereduktionerne er ikke en snuptagsløsning, som sikrer økosystemet i Østersøen. Hvis situationen i Østersøen skal vendes, så skal politikerne holde op med at gå rundt om den varme grød. Der skal tages livtag med de enorme udfordringer, som forurening, forsuring og den stigende sælbestand skaber. Det bør være en pligtopgave i EU, siger Kim Kær Hansen

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...