Muslinger MSC-certificeres igen

Danmarks Fiskeriforening har fået re-certificeret fiskeriet efter både blåmuslinger, hjertemuslinger og østers i Limfjorden, samt blåmuslinger i de indre danske farvande

Fiskeriet efter blåmuslinger har været certificeret længe, men nu er det lykkedes at forene alle de forskellige muslingefiskerier under ét samlet certifikat. Dette skulle gerne betyde, at omkostningerne og tidsforbruget knyttet til de årlige MSC-tjek af fiskeriet bliver minimeret.

Generelt er fiskeriet efter muslinger underlagt stor kontrol og monitorering, hvorfor det er fiskerier, der klarer sig godt, når de bliver holdt op mod MSC’s standard og fiskeriet er således certificeret med ganske få betingelser.

– Det er ingen hemmelighed, at jeg altid godt har kunnet lide MSC-arbejdet med muslingerne, da vi her ikke har så mange udfordringer, som ved nogle af vores andre certifikater, siger Sofie Smedegaard Mathiesen, biologisk konsulent i Danmarks Fiskeriforening.

Kan ikke lade sig gøre uden velvillighed fra både myndigheder og videnskabelige eksperter

Al arbejde med MSC-certificering af danske fiskerier kræver velvillighed fra de eksperter og myndigheder, der sidder med særlig indsigt i fiskerierne. Hvad har fiskernes fangster været det seneste år, hvor har de fisket og har der været lovovertrædelser? Alle disse spørgsmål er nogle, som Danmarks Fiskeriforening skal stille til de forskellige eksperter, og have svar på, når foreningen skal søge om at få certificeret et fiskeri.

Spørgsmålene bliver ikke kun stillet til eksperter, når et fiskeri skal søge om at blive certificeret. De bliver også brugt af myndighederne, når der er den årlige kontrol af de fiskerier, der har opnået en certificering. Og i de tilfælde, er samarbejde mellem myndigheder og fiskere samt adgang til data altafgørende.

– Vi sætter stor pris på input fra både myndigheder, videnskabelige eksperter og grønne organisationer. Det er ikke os selv eller MSC, der certificerer vores fiskerier, og for os er det vigtigste en åben og gennemsigtig proces, så vi får en vurdering af fiskeriet, der bygger på et uvildigt fagligt grundlag så stor tak til alle, der er kommet med input i løbet af certificeringsprocessen certificeringsprocessen, siger Sofie Smedegaard Mathiesen.

Af rapporten ”Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri” udgivet af DTU Aqua fremgår det, at muslingefiskeriet er det mest klimaeffektive fiskeri og af konklusionen fremgår, at det er svært at påvise langtidseffekter af muslingefiskeriet på bundfaunaen.

Muslingefiskeriet er certificeret frem til d. 26. oktober 2026, og vil have første kontrol om et år.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...