Dansk fiskeri skal blive endnu mere bæredygtigt

DTU Aqua har sendt en ny rapport på gaden, hvor de foreslår en mere bredspektret indsats, for at gøre fiskeri bæredygtigt

DTU har i dag udgivet en ny rapport “Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri”, der giver en status for bæredygtigheden i dansk fiskeri. Rapportens hovedkonklusion er, at der er behov for en bredspektret indsats, der kan sikre, at fiskeriet bliver endnu mere bæredygtigt. Det synspunkt møder fuld opbakning i Danmarks Fiskeriforening.

– I dansk fiskeri har vi arbejdet med bæredygtighed i årevis. Vi har reduceret vores CO2-udledning med 60% siden starten af 90’erne. Store dele af vores landinger er bæredygtighedsmærkede. Vi har foreslået at totalfrede 10% af de danske farvande. Vi er klar til at tage de næste skridt, og vi har længe opfordret de danske politikere til at investere endnu mere i fremtidens bæredygtige fiskeri. Helt i tråd med rapportens konklusion, og det samarbejder vi gerne med alle, der vil om, siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen.

Af rapporten fremgår det, at uanset hvilken fiskemetode man anvender, så efterlader det et aftryk på miljøet. Dog varierer det aftryk meget alt efter forholdene i de områder, hvor det fiskes. Det fremgår ligeledes, at der i dag er store havområder, der slet ikke bliver fisket på, og det skal man huske på, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

– Vi er klar over, at vi helt på lige fod med eksempelvis økologiske landmænd efterlader et aftryk på miljøet, når vi fisker. Det er der ikke noget overraskende i. Men til forskel fra landbruget, der fylder mere end 60% af Danmarks areal, så fanger de fartøjer vi har over 12 meter 90% af deres fisk på 20% af havarealet, konstaterer Svend-Erik Andersen.

Anerkender bidraget til debatten

Rapporten spænder vidt, og den punkterer mange myter om dansk fiskeri, og bidrager med mange vigtige nuanceringer. Eksempelvis slår rapporten fast, at der generelt ikke fiskes, hvor der vokser ålegræs, at muslingefiskeriet ikke har en dokumenteret negativ effekt på havmiljøet, at trawlfiskeriet efter rødspætter og torsk er lige så klimaeffektivt som garnfiskeriet og at 90% af fiskeindsatsen med trawlredskaber kun påvirker mindre end 20% af havarealet.

– Det er glædeligt, at rapporten kaster lys over nogle af de diskussioner, der ofte bliver rejst på fiskeriområdet sådan, at vi kan få slået myterne ned en gang for alle. For helt generelt er det vigtigt, at vi får en ordentlig og saglig diskussion om dansk fiskeri, om miljøpåvirkningen og om det store samfundsbidrag fiskeriet leverer med mere end 16.000 arbejdspladser og fødevarer af højeste kvalitet, siger Svend-Erik Andersen.

Den videnskabelige rådgivning skal forbedres

Det fremgår ligeledes af rapporten, at nogle fiskebestande fiskes for intensivt. Den påstand vækker undren i Danmarks Fiskeriforening. Det skyldes, at danske fiskere er underlagt fiskekvoter, hvor fiskekvoterne fastsættes på baggrund af anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, som DTU selv er med til at udarbejde netop for at sikre, at der ikke fiskes for intensivt. Det peger i retning af, at ansvaret ligger hos de organer, der udarbejder anbefalingerne til EU’s fiskekvoter.

– Jeg undrer mig over delen, om at mange arter fiskes for intensivt. Danske fiskere følger de kvoter, der er fastsat af EU. Kvoter som fastsættes ud fra anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, hvor DTU endda selv bidrager. Så hvis de kvoter er sat for højt, så er det altså hos DTU, hunden ligger begravet, og det er under al kritik. I øvrigt har vi i fiskerierhvervet længe opfordret til, at den videnskabelige rådgivning styrkes. Senest i vores udspil ”Danskernes Fiskere”. Så her har vi helt sikkert endnu en fælles opgave. For fiskeriet kan heller ikke leve med de voldsomme udsving i rådgivningen, vi har set de senere år, siger Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening vil man nu dykke længere ned i rapporten, som er et digert værk på 167 sider, og Danmarks Fiskeriforening ser frem til at fortsætte dialogen og samarbejdet med DTU Aqua.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...