Bilag 6: Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i område 2r

Med virkning fra 2. maj er der forbud mod tobisfiskeri på rationsvilkår i område 2r
af Claus Kirkegaard
29 apr 2022

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse vedrørende tobisfiskeriet på rationsvilkår i område 2r i Nordsøen og Skagerrak:

Idet 60 pct. af den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 2. maj 2022.

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak træder ligeledes i kraft fra og med mandag den 2. maj 2022. Denne uges kalenderugeration skal således landes senest søndag den 1. maj kl. 23.59.

Når den samlede landede mængde er opgjort i uge 18, fordeles 95 pct. af den resterende mængde efter ansøgning ligeligt til ejere af fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 2r i 2022. De sidste fem pct. holdes i reserve.

Ansøgning om tildeling af en andel af den resterende mængde, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest tirsdag den 3. maj 2022.

Reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 3, kan ved ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse, ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 2r, hvilket indebærer, at der ikke kan indledes fangstrejser på den kommende kalenderugeration fredag.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 28. april 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder