Bilag 6: Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i område 2r

Med virkning fra 2. maj er der forbud mod tobisfiskeri på rationsvilkår i område 2r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse vedrørende tobisfiskeriet på rationsvilkår i område 2r i Nordsøen og Skagerrak:

Idet 60 pct. af den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 2. maj 2022.

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak træder ligeledes i kraft fra og med mandag den 2. maj 2022. Denne uges kalenderugeration skal således landes senest søndag den 1. maj kl. 23.59.

Når den samlede landede mængde er opgjort i uge 18, fordeles 95 pct. af den resterende mængde efter ansøgning ligeligt til ejere af fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 2r i 2022. De sidste fem pct. holdes i reserve.

Ansøgning om tildeling af en andel af den resterende mængde, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest tirsdag den 3. maj 2022.

Reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 3, kan ved ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse, ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 2r, hvilket indebærer, at der ikke kan indledes fangstrejser på den kommende kalenderugeration fredag.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 28. april 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...