Husk sikkerheden ved tobisfiskeriet

Alle om bord bør kende til sikkerhedsudstyret og vide, hvordan man bjærger en person fra lastrummet

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd opfordrer på sin hjemmeside de fiskere, der skal på tobisfiskeri i år, til at have styr på sikkerheden, inden fiskeriet går i gang.

Det er vigtigt at fartøjets sikkerhedsudstyr er efterset og i orden.

Kender alle ombord til sikkerhedsudstyrets placering og brug – og er der afholdt øvelser i brugen af udstyret. Er uheldet ude, er det særdeles vigtigt, at I har styr på, hvordan I håndterer en redningsindsats uden selv at komme til skade. I skal f.eks. også have styr på, hvordan en person kan bjærges op af lastrummet eller lasttanken.

Sørg for at hele besætningen er bekendt med de specielle risici, der kan være forbundet med industrifiskeri og hvilke forholdsregler, der er vigtige for at undgå alvorlige ulykker.

Jeres arbejdspladsvurdering (APV) skal være opdateret i forhold til det arbejde, der foregår ombord i forbindelse med fangst- og håndtering af industrifisk.

Tag jer i agt for svovlbrinte (H2S). Tag ingen chancer – det kan koste liv!

Hvis besætningen selv fortager losningen af industrifisken, så vær opmærksom på, at det er Arbejdstilsynets regler, der er gældende. AT-vejledningen ”Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk” kan downloades her https://amid.dk/regler/at-vejledninger/losning-industrifisk-9-3-2/ En papirversion af vejledningen skal være tilgængelig ombord.

Viste du at, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kan hjælpe med at gennemgå skibets sikkerhedsudstyr, så du er sikker på, at du har det lovpligtige udstyr ombord. Vi kan også assistere med tilrettelæggelse af øvelser med udstyret, opdatering af skibets arbejdspladsvurdering og evt. udarbejdelse af en procedure for evakuering af en person fra lastrummet/lasttanken.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...