To norske lukkeområder: Gyda Oil Field og Austbanken

Område i norsk zone er lukket for fiskeri med bundtrawl

Den norske Kystvakten meddeler, at to områder lukkes for fiskeri i norsk økonomisk zone. 

Det drejer sig om Gyda Oil Field og Austbanken. 

 

Gyda Oil Field

Gyda Oil Field er lukket for fiskeri med bundtrawl. Det sker, fordi der er konstateret for mange fisk under mindstemålet. 

Området er afgrænset af rette linjer mellem følgende positioner: 

1. 5700.0N-00245.0E 

2. 5640.0N-00245.0E 

3. 5640.0N-00320.0E 

4. 5700.0N-00320.0E 

5. Tilbage til position 1 

Området er lukket fra 30. juli kl 00.00 til 13. august kl 24. 

 

Austbanken

Ved Austbanken er et område også lukket. Det gælder for fiskeri med trawl og snurrevod, og området er: 

1. Nord 58 grader 00,0 minutter Øst 002 grader 45,0 minutter

2. Nord 57 grader 50,0 minutter Øst 002 grader 55,0 minutte3

3. Nord 57 grader 40,0 minutter Øst 004 grader 00,0 minutter

4. Nord 57 grader 45,0 minutter Øst 004 grader 00,0 minutter

5. Nord 58 grader 00,0 minutter Øst 003 grader 24,0 minutter

Herfra tilbage til position 1. 

Fartøjer som fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl, not og garn er undtaget. Der kan også fiskes med tejner. Der kan også fiskes med rejetrawl, hvis man har sorteringsrist og ingen opsamlingspose. Find flere detaljer her: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Stengte-fiskefelt/Soer-for-62-N

Forbuddet er trådt i kraft og gælder frem til 16. august. 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...