Opsang til fiskerne fra ministeren

Fiskeriministeren mener, at fiskerne skal tage ja-hatten på og være åbne for nye muligheder

Det er på med ja-hatten og så skal fiskerne ikke være så meget imod nye tiltag!

Sådan nogenlunde kan interviewet med fiskeriministeren i Avisen Danmark koges ned til.

– Jeg tror, der er en lys fremtid for fiskeriet, hvis man erkender, at der grundlæggende skal en forandring til, og man gør det på den rigtige måde. Vi er nødt til at have optimismen med om bord på kutteren. Det er vigtigt at se på mulighederne i stedet for kun på problemerne, siger Rasmus Prehn ifølge Avisen Danmark.

De muligheder, Rasmus Prehn mener, fiskerne skal tage til sig, består dels af en erkendelse af, at havmiljøet flere steder er så ringe, at traditionelle fangstarter er i fare for helt at forsvinde, dels af en deraf følgende erkendelse af, at fiskeriet skal lægges helt om. Det gælder både de arter, der fiskes efter, og de metoder og redskaber, der fiskes med.

– Fiskerne skal gå udviklingsvejen, for der er ingen status quo-vej at gå. Hvis ikke man gør det nødvendige nu, er der ingen fisk at fange i fremtiden, siger Rasmus Prehn.

Fiskerne er nødt til at være med på, at myndighederne ikke er modstandere, og så skal fiskerne også sige ja til nye fangstmetoder og nye arter.

– De er nødt til at gå i dialog med myndighederne om ændring af fangstmetoder og fangstarter, i stedet for at se myndighederne som nogle, der er ude på at genere dem.

 

Vi er ikke imod udvikling

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen mener ikke, at fiskerne er imod udvikling.

– Jeg opfatter det, som om han kalder os udviklingsmodstandere. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Vi kommer ofte med udspil og ønsker at påvirke udviklingen. Vi giver ofte konstruktive forslag til den politiske verden. Eksempelvis er det mindre end et år siden, vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening fremlagde  forslag til fredning af store dele af det danske hav.