Sælger størstedelen af sine pelagiske kvoter

Henning Kjeldsen har solgt kvoterne på sild, makrel og blåhvilling og størstedelen af kvoterne på tobis

I slutningen af januar meddelte Henning Kjeldsen på Facebook, at han havde solgt sine fiskekvoter. 

Salget er nu gået igennem, og ifølge DR.dk, som har søgt aktindsigt i sagen, drejer det sig om alle kvoterne på sild, makrel og blåhvilling samt størstedelen af kvoterne på tobis. Samlet set er der ifølge DR.dk solgt kvoter for 2,4 mia. kr.

Der har været i alt seks købere til Henning Kjeldsens kvoter.

De to selskaber, der tegner sig for den største andel af købet, er rederierne Astrid Fiskeri A/S og Themis Fiskeri A/S, som har købt kvoter for henholdsvis 1,2 milliarder kroner og 500 millioner kroner.

Selskaberne lander fisk i Skagen og har også kontor her. Begge selskaber har svenske ejere.

 

Minister vil kigge på reglerne

 

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) er ærgerlig over, at en stor del af de danske fiskekvoter nu ender hos svenske rederier. Men han regner med, at størstedelen af fisken fortsat vil blive landet i Danmark.

– Det er værd at bemærke, at det er danskregistrerede selskaber, og at der derfor med stor sandsynlighed fortsat vil blive landet meget fisk i Danmark. Men selvfølgelig så jeg da helst, at kvoterne var gået til danske ejere, siger ministeren, ifølge DR.dk.

Han er nu klar på at se reglerne efter.

Det vil han gøre i den fiskerikommission, som Folketinget allerede har nedsat.

– Vi skal se nærmere på rammerne for hele fiskeriet, og kan vi gøre mere, er vi parate til det. Vi ønsker kun at vi skal have så lille en kvotekoncentration som muligt, og at vi har så meget fiskeri på danske hænder som muligt, siger Rasmus Prehn.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes