Hurtig indsats fra Danmarks Fiskeriforening hjælper østersøfiskerne

Fra starten af året måtte fiskere i den vestlige Østersø ikke starte en fangstrejse med fisk i lasten, men det er nu blevet ændret
af Louise Svane Pedersen
07 jan 2022

- Efter henvendelse fra nogle af vores medlemmer, har Danmarks Fiskeriforening PO kontaktet Fiskeristyrelsen med henblik på at få bestemmelsen ændret, da den var til gene for en del af vores medlemmer. Baggrunden er, at kravet om at starte på tom last i realiteten medfører, at al fisk skal landes, hver gang man er i havn. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til de små mængder, der må fanges i Østersøen, siger underdirektør Ole Lundberg Larsen.

Fiskeristyrelsen har været lydhøre overfor Danmarks Fiskeriforening POs ændringsforslag og derfor er bestemmelserne allerede nu ændret. De ændrede bestemmelser fremgår af ”Bilag 6 meddelelse nr. 8 – 2022 ændring af regler om vilkår for fiskeri i Østersøen (ICES underområde 22–32)” som er sendt fra Fiskeristyrelsen den 5. januar.

- Vi har presset på for at få ændret denne regel, og derfor er vi også glade for, at Fiskeristyrelsen har lyttet til Danmarks Fiskeriforening og fiskerne. Det skal også nævnes, at det har været hjælpsomt med den hurtige sagsbehandling i denne sag, og at vi sætter stor pris på indsatsen, lyder det fra Ole Lundberg Larsen.

Til trods for at reglerne er blevet ændret, så er der stadig specifikke krav til, hvornår og hvordan man må påbegynde sådan en rejse med fisk i lasten. Så er man i en situation, hvor det er nødvendigt at søge havn og sejle ud igen uden at afsætte lasten, er det nødvendigt lige at læse reglerne godt igennem.

Sådan lyder reglen for påbegyndelse af fangstrejse i ICES-underområde 22, 23 og 24 nu:

Enhver fangstrejse i ICES-underområde 22, 23 og 24 skal påbegyndes med tom last.
Dog må et fartøj, der ankommer til en havn beliggende i det område (vestlige Østersø), hvor fartøjet har fisket, undlade at lande fangsten, hvis fartøjet fortsætter sit fiskeri i samme område med de samme redskaber, eller med henblik på landing efterfølgende sejler til en anden havn beliggende i samme område. Der skal ved ankomst til havn ske forudanmeldelse om ankomst, hvor mængden af den ombordværende fangst fordelt på arter skal oplyses.

Flere Nyheder