DFPO: Fiskerikommissionen skal styrke fiskeriets vilkår

I fiskerierhvervet er man tilfredse med, at den nye fiskerikommission nu er på plads, og håber den kan styrke fiskerierhvervet

I Danmarks Fiskeriforening er der stor tilfredshed med, at Rasmus Prehn (S) i dag har præsenteret kommissoriet for Fiskerikommissionen:

– Jeg hilser fiskerikommissionen velkommen. Kommissionen er sat i verden efter ønske fra fiskerierhvervet. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at kommissionen nu skal i gang med arbejdet.

– Fiskeriet er udfordret på mange fronter. Faldende fiskerimuligheder, CO2-afgifter og øget kamp om at få lov at bruge havet. Derfor kommer kommissionen på et afgørende tidspunkt for fiskeriet, og det er vores håb, at kommissionen kommer til at styrke det danske fiskerierhverv og ruste erhvervet til fremtiden, lyder det fra formand Svend-Erik Andersen.

 

Glem ikke brændstofkrise

Formanden for Danmarks Fiskeriforening peger dog på, at der er en udfordring, der kræver svar inden fiskerikommissionen kommer med sine anbefalinger i 2023.

– Nu og her står vi midt i en yderst alvorlig brændstofkrise, som kræver svar. Ellers risikerer fiskerierhvervet at lide varig skade inden Kommissionen når at komme i gang med arbejdet, konstaterer Svend-Erik Andersen.

 

Samlet plan og bedre rådgivning  

I Danmarks Fiskeriforening ser man frem til at bidrage til fiskerikommissionens arbejde, og der er nogle helt klare ønsker til, hvad fiskerikommissionen skal prioritere.

– Vi er helt klar til at bidrage til fiskerikommissionens arbejde, og vi håber, vi bliver inddraget i arbejdet så meget som muligt.

– Vi har brug for en samlet plan for, hvad der skal ske med fiskeriet. Det håber vi, at fiskerikommissionen kan bidrage til. Et af de punkter, vi mener kommissionen skal tage fat på er den videnskabelige rådgivning. Der er brug for at vi forbedrer vores data og i højere grad anvender realtidsdata. Derved kan vi sikre, at der er bedre sammenhæng mellem størrelsen på fiskekvoterne og bestandenes tilstand. Det er til gavn for både fiskere og fiskebestande, siger Svend-Erik Andersen.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes