OBS! Ny regler for logbøger

Den 1. juli 2022 træder en ændring af bekendtgørelse om føring af logbog mv. i kraft
af Louise Svane Pedersen
30 jun 2022

Ændringen betyder, at det skal indføres i logbogen, hvilket panel, der anvendes i fiskeri med trawl. Ændringen vil fremover gøre det nemmere at rapportere anvendelsen af de konkrete paneler, og derved give bedre fiskeridata til brug for blandt andet vurderingen af effekten af de anvendte paneler. Derudover kontrolleres også om det anvendte panel er korrekt angivet i logbogen.

Samtidig skal der ved fiskeri med garn angives længde og dybde i logbogen. Ændringen vil fremover gøre det nemmere at kontrollere de fiskerier, hvor der i dag er krav om anvendelse af pinger, hvis garnene overstiger en vis længde. De nye informationer i logbogen vil også gøre det muligt at se, hvilke redskaber, der benyttes i dansk fiskeri, herunder om der benyttes mere selektive redskaber end efter de fastlagte minimumskrav.

Derudover er det i bekendtgørelsen præciseret, hvordan henholdsvis papirlogbogen og den elektroniske logbog skal udfyldes. Se eksempler på, hvordan den elektroniske logbog og papirlogbogen skal udfyldes via dette link på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Flere Nyheder