Storbritannien lukker vigtige fiskepladser for de danske fiskere

Storbritannien har besluttet at lukke for trawlfiskeri på den britiske del af Dogger Banke. Det får alvorlige konsekvenser for dansk fiskeri, og for følgerhvervene, lyder det fra DFPO og DPPO

Den 8. april traf Storbritannien beslutning om at lukke store dele af Dogger Banke for fiskeri med bundslæbende redskaber. Efter en høringsrunde, der ikke ændrede på beslutningen, trådte lukningen i kraft den 13. juni. Lukningen trådte i kraft den 13. juni og gælder for alle fartøjer – også de danske fartøjer.

En tung beslutning, som man ser på med stor alvor i fiskerierhvervet.

– Lukningen af den britiske del af Dogger Banke er meget alvorligt for dansk fiskeri. Vi har fisket i området i mere end hundrede år. Det kommer til at presse tobisfiskeriet, og det her kommer til at koste for hele værdikæden, lyder det fra Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Samme toner lyder, hvis man spørger i Danmarks Fiskeriforening.

– Vi betalte i dyre domme for at få adgang til at fiske i britisk farvand. Med den her beslutning, må man blot konstatere, at briterne ser stort på den aftale. Det er for dårligt, og det kommer til at koste dyrt rundt omkring på de danske havne, lyder det fra direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer.

 

EU ind i sagen

Det vækker undren i fiskerierhvervet, at man fra EU-Kommissionens side ikke er gået hårdt ind i sagen for at forhindre lukningen.

For lukningen strider imod principperne i skilsmisseaftalen mellem Storbritannien og EU, hvor man netop betalte briterne for, at fiskere fra EU fortsat kan fiske i britisk zone. Samtidig har beslutningen været i høring, hvor fiskerierhvervet klart advarede om konsekvenserne.

Derfor er opfordringen fra fiskerierhvervet klar.

– EU-Kommissionen må trække i arbejdstøjet. Det kan ikke være rigtigt, at de bare ser til, mens briterne kører dem rundt i manegen på bekostning af EU’s fiskere. Det er på tide, EU-Kommissionen sætter alt ind på at få ændret beslutningen lyder det fra Esben Sverdrup-Jensen.  

I Danmarks Fiskeriforening hæfter man sig ved, at man har nedsat et særligt udvalg, som har til formål at behandle de spørgsmål, der ikke specifikt omhandler fastsættelse af fiskekvoter. Det vækker undren, at det udvalg ikke har været omdrejningspunktet for beslutningen om at lukke Dogger Banke for fiskeri med bundslæbende redskaber.

– Det er utrolig svært at se, hvad det særlige fiskeriudvalg, skal bruges til, når briterne kan træffe så vidtgående beslutninger uden at inddrage udvalget. Det er håbløst, lyder det fra Kenn Skau Fischer.

 

Redegørelse på vej

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation har i samarbejde taget kontakt til Søren Gade, som er næstformand i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg, og Søren Gade har efterfølgende bedt Kommissionen om at komme med en redegørelse for EU-Kommissionens rolle i sagen.

– Helt konkret vil vi bede om, at Kommissionen sætter sig ned sammen med en uvildig forskningsinstitution og gennemgår den bagvedliggende dokumentation og argumentation for lukningen, for at få vished om, at lukningen sker på et sagligt grundlag, og ikke bare for at udelukke især danske fiskere fra at fiske i området, siger Kenn Skau Fischer.

Redegørelsen til trods er det vanskeligt at bevare optimismen.

– Desværre er vi ikke særlig fortrøstningsfulde. Storbritannien er blevet en selvstændig kyststat og lukningen er ifølge briterne ikke-diskriminerende, selvom lukningen i praksis kun går ud over EU fartøjer. En videnskabelige redegørelse er alligevel det bedste bud på, hvordan sagen vil kunne genåbnes. Vi sætter derfor vores lid til at Europa-Parlamentet kan få noget til at ske, afslutter Esben Sverdrup-Jensen.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...