Bekymrende rådgivning for Østersøen

Dansk fiskeri føler sig svigtet af både forvaltningen og forskningen i forhold til fiskerimulighederne i Østersøen

– Vi kan ikke bruge den til noget. Det har meget lidt med virkeligheden at gøre. Sådan lyder det fra biolog Michael Andersen, chefkonsulent hos Danmarks Fiskeriforening, i forhold til den seneste rådgivning fra ICES for fiskerimulighederne i Østersøen i 2023. En rådgivning, der er blevet offentliggjort 31. maj 2022.

Han anerkender, at torskekvoten i den vestlige Østersø er hævet en smule for 2023 i forhold til, hvad fiskerne har haft af fiskerimuligheder på den i 2022.

– Det er meget godt, at det går fremad med torsken i vest. Problemet er, at ICES sidste år sagde, at hvis fiskerne kun fiskede 500 tons torsk i den vestlige Østersø i år, så ville bestanden nærmest eksplodere. Det er så ikke sket – vi har fået en rådgivning, der hedder 943 tons torsk i vest. Derfor siger jeg, at enten er det deres model, der er noget galt med, eller så er det naturen. Og begge dele er lige bekymrende for fiskeriet, siger Michael Andersen.

 

Kommissionen nøler med lovgivningen

Der er fremgang at spore i forhold til rødspættebestanden i Østersøen, hvilket er glædeligt for fiskeriet. Men Michael Andersen er mildt sagt ikke tilfreds med EU-Kommissionen i forhold til brugen af selektive redskaber i Østersøen.

– Det er glædeligt, at det går fremad med rødspættebestanden, men fiskerne kan ikke fange dem. Vi har et redskab, der beviseligt er mere selektivt i forhold til fangst af fladfisk, som har været klar til brug siden 1. januar i år. Og EU-Kommissionen har endnu ikke fået lovgivningen på plads. Det mener jeg, grundlæggende er uforsvarligt fra deres side, siger Michael Andersen og fortsætter:

– Vi føler os svigtet af både forvaltningen og af forskningen i forhold til Østersøen.

 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...