Dansk fiskeri: Der skal være plads til havvindmøller, fiskeri og et godt havmiljø

Der skal være sameksistens på havet, og derfor skal fiskerne have mulighed for at fiske i havvindmølleparkerne

Onsdag d. 19. maj foreslog regeringen sammen med en række andre lande en massiv investering i havvindmøller, der skal opskalere produktionen af grøn strøm. Den ambition bakker Danmarks Fiskeriforening op om, men bemærker samtidig, at havvindmølleparkerne ikke må skade fiskeriet og miljøet:

– Der er et stort behov for grøn energi, og havvindmøller er en del af en grønnere fremtid. Der er tale om en massiv udbygning, og jeg kan godt være bekymret for, hvordan så mange havvindmøller kommer til at påvirke havmiljøet og fiskebestandene. 

– Fiskeriet skal levere fremtidens bæredygtige og klimavenlige fødevarer, så der skal være plads til både fiskeri, havmiljøet og til havvindmøller. Havvindmøllerne fylder rigtig meget på havet, så der er brug for løsninger, siger Svend-Erik Andersen, formand for DFPO.

 

Kabelbekendtgørelsen skal fjernes

Den oplagte løsning er ifølge Danmarks Fiskeriforening at kigge på kabelbekendtgørelsen, så fiskere kan fiske henover nedgravede kabler og rør fra havvindmøllerne. Som det er i dag, har fiskerne ikke mulighed for at fiske i områder med havvindmøller, selvom det er muligt i flere af Danmarks nabolande.

– Det skal sikres, at de danske fiskere får mulighed for at fiske i havvindmølleparkerne. Sådan er det allerede i andre lande som Norge, Holland og Storbritannien, og de danske fiskere skal ikke stilles ringere end kollegaer fra andre lande. Det kræver et opgør med den såkaldte kabelbekendtgørelse, der i dag forhindrer fiskeri med bundslæbende redskaber i havvindmølleparker, siger Svend-Erik Andersen.

 

Inddrag fiskeriet i placeringen af parkerne

Svend-Erik Andersen frygter, at havvindmølleparkerne kan skade miljøet og skubbe fiskeriet væk fra havene:

– Det er helt nødvendigt, at fiskerierhvervet inddrages så tidligt som muligt i processen, så vi kan sikre, at havvindmøllerne placeres i områder, hvor de er mindst muligt i vejen for dansk fiskeri. Vi går konstruktivt ind i den her proces, og jeg håber virkelig, at beslutningstagere, politikere og vindmølleindustrien vil tage fiskeriet med på råd, så det ikke ender med, at fiskeriet bliver fortrængt, og vi må undvære de klimavenlige fødevarer fra havet, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...