Prehn rydder op efter kamera-misere

Der er fortsat dialog mellem Fiskeriministeriet og fiskerierhvervet om rammerne for kameraprojektet i Kattegat til trods for stor brev-forvirring

Tidligt mandag udsendte Fiskeristyrelsen høringsbreve til de fartøjer, der skal indgå i kameraprojektet i Kattegat. Et meget uheldigt signal henset til, at der fortsat er dialog om rammerne for projektet i Kattegat.

Heldigvis kastede ministeren sig selv ind i sagen for at råde bod på misforståelsen og sidst på eftermiddagen modtog fiskerne en tilbagekaldelse. Det ser man på med stor tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening, hvor man er glad for, at ministeren fik sat tingene på plads.

– Vi er lige ved at være i mål med en model for kameraprojektet som begge parter kan se sig selv i. Derfor var det ærgerligt, at brevene blev udsendt så kort inden målstregen. Derfor er jeg også glad for, at Rasmus Prehn personligt sikrede, at brevene blev tilbagekaldt sådan, at dialogen kan fortsætte. Det vidner om, at ministeren er løsningsorienteret, og det synes jeg er rigtig glædeligt, og det skal ministeren have ros for, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.