Bilag 6: Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone

Fra 1. april kan der landes 8.000 kg. kulmule fra ICES-område 4A og 4B pr. halve kalendermåned

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse:

Med virkning fra fredag den 1. april 2022 indføres der regulering af fiskeriet efter kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Med virkning fra fredag den 1. april, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 8.000 kg kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B. Den første halve kalendermåned løber fra den 1. april til den 15. april 2022.

Den gældende ration pr. halve kalendermåned kan overskrides med op til 10 pct.

Såfremt den gældende ration pr. halve kalendermåned overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode.

Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri.

Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 2, kan fartøjer, der har landet halvmånedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende halvmåneds rationsmængde, dog vil kulmule, der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 156, stk. 1.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 30. marts 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...