Brændstofkrise truer dansk fiskeri

DFPO opfordrer den danske regering til handling og til at yde støtte til fiskerierhvervet
23 mar 2022

Som de fleste nok har bemærket, så er brændstofpriserne på himmelflugt, efter Rusland invaderede Ukraine. 

Det er noget, som de danske fiskere kan mærke direkte på bundlinjen, og mange vælger simpelthen at blive i havn, fordi det ikke er muligt at tjene penge på fiskeriet, som det er nu.

Hvis det fortsætter - ikke kun i Danmark, men i EU - kan det få store konsekvenser. Både i forhold til manglen på fisk som fødevarer, men også for aktiviteterne i fiskerihavnene, der ganske enkelt går i stå.

Det har nu fået Danmarks Fiskeriforening til at sende et brev til fiskeriminister Rasmus Prehn (S). I brevet opfordrer man regeringen til handling.

"Danmarks Fiskeriforening PO opfordrer den danske regering til handling. Og vi er klar til at gå i dialog og samarbejde om at finde løsninger, som kan understøtte fiskeriet under den aktuelle krise", står der bl.a. i brevet, som er afsendt til ministeren i dag.

Den europæiske fiskerisektor har allerede rejst problemet overfor EU-Kommissionen. Kommissær Sinkevicius har holdt flere krisemøder med erhvervet for at se på mulige løsninger, som kan medvirke til at afbøde krisen og sikre et fortsat udbud af fisk- og fiskeprodukter til det europæiske marked.

De forslag, som erhvervet på europæisk niveau har foreslået er velkendte og tidligere anvendt, senest i forbindelse med Covid-19 pandemien, Brexit og Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014:

 

  • Kompensation til fiskere for tabt indkomst. Dette vil kunne medvirke til at dække produktionsomkostningerne, for bl.a. at sikre fortsat beskæftigelse for de mange, der er berørt af krisen.
  • Tilskud til at sænke energipriserne. Frankrig har tilsyneladende iværksat en ordning, som sikrer en reduktion af energipriserne med 15 eurocents for alt brændstof, og samtidig yde et tilskud til erhvervet på yderligere 20 eurocents pr. liter brændstof.
  • Etablere en midlertidig oplægningsordning.
  • Øge grænsen for lovlig statsstøtte til 500.000 € under de minimis ordningen
  • At samarbejde om yderligere tiltag i form af eksempelvis midlertidigt ophør af auktionsafgifter, udvidelse af COVID-19 hjælpepakkerne og nedsættelse af moms på fisk- og fiskeriprodukter. Alt sammen tiltag, som kan medvirke til at afbøde krisen.
  • Rentefri og lang afdragsordning på Corona-momslån.

Ovenstående tiltag vil ifølge Danmarks Fiskeriforening kunne hjælpe fiskeriet på tværs af EU.

"Det er tiltag som disse, der kan hjælpe fiskerisektoren. Det er naturligvis vigtigt, at så mange tiltag som muligt sker på EU-niveau af hensyn til at sikre ens og fair konkurrencevilkår på tværs af EU og på tværs af fartøjssegmenter".

 

Flere Nyheder