Brændstofkrise truer dansk fiskeri

DFPO opfordrer den danske regering til handling og til at yde støtte til fiskerierhvervet

Som de fleste nok har bemærket, så er brændstofpriserne på himmelflugt, efter Rusland invaderede Ukraine. 

Det er noget, som de danske fiskere kan mærke direkte på bundlinjen, og mange vælger simpelthen at blive i havn, fordi det ikke er muligt at tjene penge på fiskeriet, som det er nu.

Hvis det fortsætter – ikke kun i Danmark, men i EU – kan det få store konsekvenser. Både i forhold til manglen på fisk som fødevarer, men også for aktiviteterne i fiskerihavnene, der ganske enkelt går i stå.

Det har nu fået Danmarks Fiskeriforening til at sende et brev til fiskeriminister Rasmus Prehn (S). I brevet opfordrer man regeringen til handling.

“Danmarks Fiskeriforening PO opfordrer den danske regering til handling. Og vi er klar til at gå i dialog og samarbejde om at finde løsninger, som kan understøtte fiskeriet under den aktuelle krise”, står der bl.a. i brevet, som er afsendt til ministeren i dag.

Den europæiske fiskerisektor har allerede rejst problemet overfor EU-Kommissionen. Kommissær Sinkevicius har holdt flere krisemøder med erhvervet for at se på mulige løsninger, som kan medvirke til at afbøde krisen og sikre et fortsat udbud af fisk- og fiskeprodukter til det europæiske marked.

Ovenstående tiltag vil ifølge Danmarks Fiskeriforening kunne hjælpe fiskeriet på tværs af EU.

“Det er tiltag som disse, der kan hjælpe fiskerisektoren. Det er naturligvis vigtigt, at så mange tiltag som muligt sker på EU-niveau af hensyn til at sikre ens og fair konkurrencevilkår på tværs af EU og på tværs af fartøjssegmenter”.