DTU Aqua: Vær med til at udvikle redskaber

Med et nyt projekt kan fiskere være med til at udvikle redskaber, som minimerer bifangst og passer som fod i hose på deres kvotesammensætning

Er dit fiskeri påvirket af uønsket bifangst?
Eller har du en god idé til en forbedring af dit redskab?
Et nyt projekt (SELEKT) kan dække fiskernes udgifter i forbindelse med udvikling og afprøvning af nye redskabsløsninger.

Udviklingen af redskabet vil ske i tæt samarbejde mellem fisker, vodbinder og DTU Aqua. Hvis det nye redskab giver en fangst, der bedre matcher fiskerens kvote-sammensætning, udvides forsøget til at omfatte op til 6 fartøjer. Undervejs indsamles den nødvendige dokumentation, så redskabet har mulighed for at blive implementeret i lovgivningen.

SELEKT er finansieret af Fiskeristyrelsen gennem EHFF-programmet. Det løber i 2022 og 2023 og er et samarbejde mellem DFPO, DPPO, FSK, DTU Aqua, Thünen Universitet (Institut for Østersøfiskeri) og SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).

Kontakt projektleder Jordan Feekings (mobil: 24895821 eller mail: jpfe@aqua.dtu.dk), hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne i projektet.