DTU Aqua: Vær med til at udvikle redskaber

Med et nyt projekt kan fiskere være med til at udvikle redskaber, som minimerer bifangst og passer som fod i hose på deres kvotesammensætning
02 sep 2022

Er dit fiskeri påvirket af uønsket bifangst?
Eller har du en god idé til en forbedring af dit redskab?
Et nyt projekt (SELEKT) kan dække fiskernes udgifter i forbindelse med udvikling og afprøvning af nye redskabsløsninger.

Udviklingen af redskabet vil ske i tæt samarbejde mellem fisker, vodbinder og DTU Aqua. Hvis det nye redskab giver en fangst, der bedre matcher fiskerens kvote-sammensætning, udvides forsøget til at omfatte op til 6 fartøjer. Undervejs indsamles den nødvendige dokumentation, så redskabet har mulighed for at blive implementeret i lovgivningen.

SELEKT er finansieret af Fiskeristyrelsen gennem EHFF-programmet. Det løber i 2022 og 2023 og er et samarbejde mellem DFPO, DPPO, FSK, DTU Aqua, Thünen Universitet (Institut for Østersøfiskeri) og SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).

Kontakt projektleder Jordan Feekings (mobil: 24895821 eller mail: jpfe@aqua.dtu.dk), hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne i projektet.

Fakta om SELEKT

Projektets formål er at udvide fiskeriets adgang til gennemtestede redskaber, hvis fangstsammensætning bedre matcher den enkelte fiskers sammensætning af kvoter.

Hvad kræver det af dig at deltage?
Du vælger selv, hvor engageret du vil være i processen. Du kan være med fra start til slut, eller du kan aflevere din idé eller udfordring i løbet af et enkelt opkald.

Hvilke fiskerier?
Alle danske fiskerier med problemer i sammensætningen af fangst og bifangst er velkomne i projektet. Løsninger, der kan anvendes af flere fiskere og evt. i flere fiskerier, vil blive foretrukket.

Processen
Fisker eller vodbinder sender en melding om et fiskeri med uønsket bifangst – måske sammen med en idé til en løsning. Hvis ideen er lovende, samarbejder fisker, vodbinder og DTU Aqua om at udvikle og producere redskabet. DTU Aqua inddrager bl.a. viden og erfaring fra tilsvarende fiskerier eller redskaber i udlandet.

I en kort periode tester du eller et tilsvarende fartøj redskabet, mens det tilpasses og justeres. Hvis det fungerer efter hensigten, startes et forsøgsfiskeri, hvor fartøjet lejes, og der fiskes på forsøgskvote. I dette forsøg fiskes redskabet parallelt med et ”standard”-redskab, og hele fangsten måles op, så vi præcist kan beskrive, hvordan det nye redskab fisker.

Hvis det lykkedes at udvikle et redskab med mindre fangster af de uønskede arter og stabile eller øgede fangster af målarterne, opstartes en større afprøvning. Op til 6 fartøjer fisker nu med redskabet i en periode for at fange eventuelle børnesygdomme, og samtidig sikre at flere fartøjer kan have glæde af den nye redskabsløsning.

Nogle redskaber holder sig måske indenfor rammerne i den gældende lovgivning, mens andre kræver ændring i reguleringen. DTU Aqua vil sikre, at der indsamles den nødvendige dokumentation til at redskabet kan evalueres af eksterne parter som del af denne proces.

Læs mere om:

Flere Nyheder