Kystfiskere står til at miste deres tillæg

Fiskeriministeren vil lukke den åbne del af kystfiskerordningen. Venstre er uenige, for det er det sidste som kystfiskeriet har brug for
af Rasmus Sproegel
22 sep 2022

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) barsler med et nyt forslag, der vil sætte en gruppe danske kystfiskere under et stort pres. Ministeren har foreslået, at der gennemføres ændringer af den såkaldte kystfiskerordning, hvilket betyder, at 137 fiskere står til at miste det såkaldte kystfiskertillæg. Det betyder, at de i 2023 skal indstille sig på at fange færre fisk.

Konkret har ministeren foreslået, at den såkaldte åbne kystfiskerordning afvikles. Det er en ordning, som kort fortalt skal styrke det kystnære fiskeri i Danmark. Ordningen er målrettet mindre fartøjer under 17 meter, der fisker kystnært. Hvis en fisker tilmelder sig ordningen, er han sikret et kvotetillæg, der så at sige forhøjer fiskerens kvote. Det skal nu være slut, hvis det står til fiskeriminister Rasmus Prehn, der i en mail til til Folketingets fiskeriordfører har indstillet til, at den åbne del af kystfiskerordningen afvikles.

Den lukkede del ønsker han derimod at videreføre, på trods af at det er her, der er færrest fiskere tilmeldt. I den lukkede ordning binder man sine kvoter permanent, og der er flere krav til fartøjerne.  

 

Nordjysk slagside

En opgørelse fra Fiskeri Tidende viser, at 23 af de berørte fiskere er hjemmehørende i Hirtshals, 13 i Hanstholm, 5 i Strandby og 8 i Skagen. Det er dermed et tiltag med en stor nordjysk slagside. Det vækker bekymring i Venstre.

- Jeg synes, det er helt hul i hovedet, at ministeren vil afvikle den del af kystfiskerordningen, som flest fiskere i dag nyder godt af. Jeg synes det her bærer præg af, at ministeren nok en gang har truffet en beslutning uden at rådføre sig med de mennesker, som det her handler om - fiskerne. Bliver den her beslutning til virkelighed, kommer den til at trække nogle grimme spor på de nordjyske havne, og det er slet og ret det sidste, fiskeriet har brug for, siger Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen.

 

Styrk den åbne

I Venstre mener man i stedet, at man på kort sigt bør fokusere på at styrke den åbne ordning, mens man på længere sigt bør lade Fiskerikommissionen se på, hvordan man fra politisk hånd kan fremme og styrke kystfiskeriet.

- I Venstre deler vi til fulde ambitionen om at styrke kystfiskeriet. Derfor er det også den helt forkerte vej at gå at afskaffe den del af ordningen flest kystfiskere nyder godt af. Vi bør i stedet forsøge at styrke den del af ordningen og gøre den mere attraktiv, så vi kan få endnu flere fiskere ind i ordningen næste år. På længere sigt, synes jeg, det her er et spørgsmål, som Fiskerikommissionen skal kigge på. Det er helt oplagt, når nu vi har fået den, siger Venstres fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen.

Læs mere om:

Flere Nyheder