Forskere: Det vil skade miljøet at forbyde trawlfiskeri

Selv om et forbud mod fiskeri med bundtrawl vil mindske havpåvirkningen, vil det faktisk øge de negative globale miljøpåvirkninger

Bundtrawlsfiskeri i Nordsøen: Foto: Fiskeri Tidende

Hvis man søger på ordet ”bundtrawl” i søgefeltet på Google, er noget af det første, der dukker op, en artikel på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside med overskriften ”Bundtrawl i havet ødelægger havbunden”.

I artiklen kan man læse en række påstande om, at fiskeri med bundtrawl ødelægger havbunden og havmiljøet i øvrigt.

Det er mere end småt med dokumentation for påstandene i artiklen, men nu har forskere fra University of Washington undersøgt, hvad der er op og ned, når det gælder fiskeri med bundtrawl, og konklusionen er en noget anden end den, Danmarks Naturfredningsforening og andre grønne organisationer når frem til.

Forskerne konkluderer for det første, at når fiskeriet med bundtrawl sker under god forvaltning, så stiger bestanden af både fisk og skaldyr. Havbunden forbliver også i en god tilstand, og det er muligt at tage hensyn til sårbare arter i havet.

Forskerne konkluderer videre, at det ud fra en samlet betragtning vil skade miljøet, hvis man forbyder fiskeri med bundtrawl.

For selv om det påvirker miljøet, at der fiskes med trawl – også når det sker under god forvaltning – er påvirkningen mindre end de miljøpåvirkninger, der er ved de fleste andre former for fødevareproduktion.

– Selv om et forbud mod fiskeri med bundtrawl vil mindske havpåvirkningen, vil det faktisk øge de negative globale miljøpåvirkninger, fordi trawlfangede fødevarer vil blive erstattet med fødevarer af landbaseret oprindelse eller akvakulturarter, der hovedsageligt fodres med afgrøder, hvor påvirkningen er større, konkluderer forskerne fra University of Washington.

Forskerne har også set på, hvad det betyder for CO2-udledningen, at der fiskes med bundtrawl.

For i 2021 blev der udgivet et studie, som konkluderede, at trawlfiskeri bidrager til en markant CO2-udledning, fordi der ifølge studiet frigives store mængder CO2 fra havbunden, når der fiskes med trawl.

Studiet er efterfølgende blevet stærkt kritiseret, og University of Washington-forskerne konkluderer i det nye studie, at der ikke er meget, der tyder på, at trawlfiskeriet påvirker de atmosfæriske CO2-niveauer, om end der er brug for yderligere undersøgelser for at fastslå det med sikkerhed.

Det er den internationalt anerkendte forsker Ray Hilborn, der har stået i spidsen for studiet.

Han er marinebiolog og professor i fiskerividenskab ved University of Washington.

Studiet er offentliggjort i Journal of Marine Science.

LÆS OGSÅ: Minister skal forholde sig til nyt trawlstudie 

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...