9 mio. kr til kampen mod “spøgelsesnet”

Nu åbner en pulje med midler til bl.a. oprydningstogter - som fiskerne gjorde i Limfjorden i 2021

I sommeren 2021 ryddede erhvervsfiskerne op i Limfjorden – i et storstilet projekt indsamlede fiskerne herreløse redskaber sammen med DTU Aqua, fritidsfiskere mm. 

Og skulle nogle have lyst til at gøre dem kunsten efter, så er der altså nu mulighed for det. 

I en pressemeddelelse oplyser fiskeriminister Jacob Jensen (V), at der nu åbner en pulje på 9 mio. kr., der skal hjælpe til at komme spøgelsesnet til livs.

Du kan ansøge om midler lige her. 

I en bred politisk aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (EHFAF) for 2021-2023 blev der i marts 2021 afsat 9 mio. kroner til indsatser mod marint affald. Nu åbner puljen for ansøgere, så man i løbet af foråret kan stævne ud på oprydningstogt. 

– Det er helt afgørende for vores havmiljø og således også for vores fiskeri, at vi løbende sørger for at få ryddet op i vores farvande, siger Jacob Jensen: 

– Vi igangsætter nu en målrettet indsats for at få ryddet op i de danske farvande og særligt i Limfjorden, hvor forekomsten af spøgelsesnet er størst. Vi skal have renset ud og skabt et bedre havmiljø.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...