9 mio. kr til kampen mod "spøgelsesnet"

Nu åbner en pulje med midler til bl.a. oprydningstogter - som fiskerne gjorde i Limfjorden i 2021
af Line Dalgaard Jensen
14 feb 2023

I sommeren 2021 ryddede erhvervsfiskerne op i Limfjorden - i et storstilet projekt indsamlede fiskerne herreløse redskaber sammen med DTU Aqua, fritidsfiskere mm. 

Og skulle nogle have lyst til at gøre dem kunsten efter, så er der altså nu mulighed for det. 

I en pressemeddelelse oplyser fiskeriminister Jacob Jensen (V), at der nu åbner en pulje på 9 mio. kr., der skal hjælpe til at komme spøgelsesnet til livs.

Du kan ansøge om midler lige her. 

I en bred politisk aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (EHFAF) for 2021-2023 blev der i marts 2021 afsat 9 mio. kroner til indsatser mod marint affald. Nu åbner puljen for ansøgere, så man i løbet af foråret kan stævne ud på oprydningstogt. 

- Det er helt afgørende for vores havmiljø og således også for vores fiskeri, at vi løbende sørger for at få ryddet op i vores farvande, siger Jacob Jensen: 

- Vi igangsætter nu en målrettet indsats for at få ryddet op i de danske farvande og særligt i Limfjorden, hvor forekomsten af spøgelsesnet er størst. Vi skal have renset ud og skabt et bedre havmiljø.

Fakta om puljen

  • De 9 mio. kroner skal gå til oprydningstogter såvel som forebyggende oplysningskampagner, der skal bidrage til at mindske mængden af affald i vores danske farvande.
     
  • DTU Aqua har for nyligt gennemført et projekt, hvor de har undersøgt udbredelsen af spøgelsesnet i danske farvande. DTU Aquas analyser viser, at de største koncentrationer af spøgelsesnet findes i Limfjorden. Derfor har tilskudsordningen særligt fokus på oprydning netop der.
     
  • Indsatserne til opsamling af affald og forebyggende indsatser finansieres med 70 pct. midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) samt nationale midler.
     
  • Læs mere om, hvordan man kan søge midler til indsatser mod marint affald på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Læs mere om:

Flere Nyheder