Landingsforpligtelsen: Få overblik over reglerne i specifikke farvande og fiskerier

Fiskeristyrelsen har samlet en guide om landingsforpligtelsen efter farvand og fiskeri

Reglerne om landingsforpligtelsen er komplicerede og kan være svære at få overblik over, når man som fisker skal udfylde landingserklæring og logbog. En del fiskere har derfor efterspurgt materiale, der er tilpasset de enkelte typer fiskerier samt farvande og giver overblik over de mest anvendte arter og redskaber.

Og det har Fiskeristyrelsen nu lanceret.

Som supplement til vejledningerne om landingsforpligtelsen har Fiskeristyrelsen derfor udarbejdet en håndfuld brochurer, der giver overblik over de gældende regler samt undtagelser for specifikke områder, arter og redskaber i de enkelte fiskerier.

Der er også en video med vicefiskeriinspektør Tim Schjoldager Rasmussen, der forklarer hvorfor der eksisterer en landingsforpligtelse – og hvad man som fisker skal gøre for at efterleve reglerne.

Se videoen om landingsforpligtelsen

Brochurerne om landingsforpligtelsen er følgende:

  • Fiskeri i Østersøen
  • Fiskeri med garn i Nordsøen
  • Fiskeri med trawl i Nordsøen
  • Fiskeri med trawl i Skagerrak og Kattegat
  • Fiskeri efter dybvandsrejer
  • Fiskeri efter hesterejer

Hent brochurerne og de fulde vejledninger til landingsforpligtelsen

Kort om landingsforpligtelsen

Landingsforpligtelsen er en regel, som blev besluttet på EU-niveau i 2013. Fra 2015 er reglen løbende blevet introduceret i de forskellige fiskerier i EU. Reglen gør det lovpligtigt for fiskeren at lande sine fangster. Det inkluderer at tage undermålsfisk og bifangst med i land og registrere det i logbogen og landingserklæringen. Reglen er med til at værne om fiskebestandene, dels fordi fiskerne gives et incitament til at undgå undermålsfisk, men også fordi fiskernes registreringer af fisk under mindstemålet, som tages med i land, skaber et bedre overblik over størrelsen af bestandene.

 

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...