Endnu et norsk område lukker midlertidigt for tobis-fiskeri

De norske myndigheder har indført et stop for tobisfiskeri i dele af den norske del af Nordsøen
af Louise Svane Pedersen
23 maj 2023

I perioden fra og med 23. maj 2023 kl. 16.00 UTC til 27. maj 2023 kl. 15.59 UTC er det forbudt at fiske efter tobis i et område af Nordsøen inden for Norges økonomiske zone afgrænset af rette linjer mellem følgende stillinger:

  1. Nord 57 grader 17,0 minutter - Øst 005 grader 44,0 minutter

  2. Nord 57 grader 12,0 minutter - Øst 005 grader 40,0 minutter

  3. Nord 57 grader 04,0 minutter - Øst 005 grader 59,0 minutter

  4. Nord 57 grader 10,0 minutter - Øst 006 grader 03,0 minutter

herfra videre til position 1.

Et andet område i norsk farvand er også lukket. 

De norske myndigheder gør opmærksom på, at den der forsætligt eller uagsomt overtræder bestemmelserne straffes efter havressourcelovens §61 og §64. Forsøg og medvirken straffes på samme måde.

Forbuddet mod fiskeri efter tobis i de pågældende områder træder straks i kraft og gælder indtil d. 27. maj 2023.

Læs mere om:

Flere Nyheder