Generalforsamling i DFPO: Registrer fuldmagt senest 22. maj kl. 12

Du kan også stadig nå at tilmelde dig Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling. Det er 26. maj på Hindsgavl Slot
af Line Dalgaard Jensen
17 maj 2023

26. maj 2023 på Hindsgavl Slot er det tid til generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening (DFPO). Og alle fiskere og fiskeriinteresserede er selvfølgelig mere end velkomne.

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen frem til 24. maj.

Det gør du på mk@dkfisk.dk

 

Fuldmagt

Kan du ikke komme, kan du alligevel godt være med til at vælge bestyrelsesmedlemmer og stemme om vedtægtsændringer via. et fuldmagtssystem. Der er udsendt oplysninger om systemet til medlemmerne.

Du kan registrere din fuldmagt frem til 22. maj kl. 12. 

 

Tid og sted

Generalforsamlingen finder sted 26. maj på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

 

Program

Kl. 8.30 Ankomst, registrering og morgenbrød

Kl. 9.00 Velkomst

  • Valg af dirigent
  • Valg af 3 stemmetællere

Kl. 9.10 Formandens beretning

  • Diskussion og godkendelse af beretning fra medlemmerne
  • Videohilsen fra fiskeriminister Jacob Jensen (V)

Kl. 11 Gæsterne har ordet

Kl. 12.00 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab mm. 

  • Rettidigt indkomne forslag 
  • Valg af formand, når sådant skal finde sted
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og dertil opstillede suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Kl. 12.30 Oplæg af North Sea College

Kl. 13 Generalforsamlingen slut

13.15 Frokost

 

 

 

Læs mere om:

Flere Nyheder